ถ่ายทอดสดบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1 ธันวาคม 2559)

ในวันที่ 1 ธันวาคม จะมีพีธีสำคัญพิธีหนึ่งคือ ทางประธาน สนช.เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการถ่ายทอดสดพิธีนี้ครับ

ภายหลังจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.แจ้งให้ที่ประชุม สนช.รับทราบถึงการดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามมติ ครม.เรื่อง การสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท ตามที่พระมหากษัตริย์ ได้ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท ตามกฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น

ขั้นตอนที่ประธาน สนช.เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่นั้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จะมีการเตรียมการเข้าเฝ้าฯ พร้อมกับประมุข 3 ฝ่าย พร้อมผู้สำเร็จราชการฯ ประกอบด้วย

  1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประมุขฝ่ายบริหาร
  2. นายพรเพชร ประธาน สนช. ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ
  3. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประมุขฝ่ายตุลาการ
  4. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการฯ

ถ่ายทอดสดพิธีอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่

รายละเอียด

เวลา 18.30 น. วันที่ 1 ธ.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้า

จะมีการถ่ายทอดสดวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทางโทรทัศน์ โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เป็นแม่ข่าย โดยคุณสามารถชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

โดยมีกำหนดการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18.30 น.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.