August 2022

Social

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2565-2566 คุณสมบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565-2566

โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่หลายคนที่อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า “บัตรคนจน” หรือ “ลงทะเบียนคนจน” ซึ่งในปี 2565 นี้ กำลังจะเปิดเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์สวัสดิการจากทางรัฐบาล ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยว่า ลงทะเบียนเมื่อไหร่? มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? ผู้ที่ขอลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง? วันนี้ทาง Zcooby ขอนำข้อมูลเหล่านี้มาชี้แจงให้ทราบครับ