นารี ตัณฑเสถียร คือใคร? ประวัติและตำแหน่งที่ผ่านมาของ นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุดหญิงคนแรกของไทย

หลังจากที่ วุฒิสภาเห็นชอบผ่าน “นารี  ตัณฑเสถียร” ขึ้นอัยการสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศ ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและตำแหน่งที่ผ่านมาของบุคคลท่านนี้ครับ

นารี ตัณฑเสถียร คือใคร?

นารี ตัณฑเสถียร เป็นข้าราชการอัยการ โดยดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่ 17 โดยถือว่าเป็นอัยการสูงสุดหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์องค์กรอัยการของประเทศไทย

ตลอดชีวิตการทำงาน ท่านมีบทบาทและความเชี่ยวชาญโดดเด่นทางกฎหมายในด้านสัญญาจ้างและสัญญาร่วมลงทุน พลังงาน และการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น คดีเพชรซาอุฯ คดีฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตซาอุฯ สัญญาเกี่ยวกับพลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน และ สัญญาการจัดหาวัคซีนและยารักษาโรคระบาดโควิด-19


ประวัติของ นารี ตัณฑเสถียร

ชื่อจริง : นารี ตัณฑเสถียร

ชื่อเล่น : เปี๊ยก

วันเกิด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

อายุ : 64 ปี

อาชีพ : ข้าราชการอัยการ ตำแหน่งอัยการสูงสุด

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, DC USA
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ American University Wash, DC USA
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije Unversity of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

ตำแหน่งที่ผ่านมาของ นารี ตัณฑเสถียร

  • อัยการสูงสุด
  • อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
  • คณาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิชาสัญญาของรัฐ,วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา)
  • คณะกรรมการข้าราชการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • เลขานุการอัยการสูงสุด
  • สำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.