ถ่ายทอดสดประชุมสภา 22 กรกฎาคม 2563 #ประชุมสภา

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 จะการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ ตามระเบียบวาระจะมีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไป 6 เรื่อง และการรับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระ

กระทู้ถามทั่วไป

  • กระทู้ถามที่ 158 เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
  • กระทู้ถามที่ 172 เรื่อง ปัญหาจากการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • กระทู้ถามที่ 182 เรื่อง ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอุตสาหรรมบางปู กม.30 และ กม.34 จังหวัดสมุทรปราการ
  • กระทู้ถามที่ 201 เรื่อง การจัดสวัสดิการแก่พลทหารและทหารชั้นผู้น้อยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
  • กระทู้ถามที่ 202 เรื่อง การแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
  • กระทู้ถามที่ 211 เรื่อง ผลกระทบจากการดำเนินการสร้างเขื่อนหลวงพระบางและเขื่อนสานะคามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม : รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562


ถ่ายทอดสดประชุมสภา 22 กรกฎาคม 2563 #ประชุมสภา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.