24 มิถุนายน เป็นวันอะไร? เหตุการณ์สำคัญในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

24 มิถุนายน เป็นวันอะไร? เหตุการณ์สำคัญในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

24 มิถุนายน เป็นวันอะไร?

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ก็คือ วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในที่นี้หมายถึง “วันที่มีการปฏิวัติสยาม”

ซึ่งมีผลทำให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกัน เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” โดยเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก

ซึ่งหลักฐานในประวัติศาสตร์ก็คือ “หมุดทองเหลือง” ที่ฝังอยู่กับพื้นถนน บนลานพระบรมรูปทรงม้า ด้านสนามเสือป่า  มีข้อความว่า “ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎร ได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ“ 


วันที่ 24 มิถุนายน ในแต่ละปี มีความสำคัญอย่างไรบ้าง?

  • 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – การปฏิวัติสยาม : คณะราษฎรก่อปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อบังคับให้พระราชทานรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
  • 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 – รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศใช้รัฐนิยมฉบับที่ 1 อันมีสาระเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย
  • 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 – เริ่มการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
  • 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 – เริ่มใช้วันชาติในประเทศไทย (พ.ศ. 2482-2502) – ตามวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง เริ่มฉลองวันชาติ 24 มิถุนายน ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2482 และเปลี่ยนมาใช้วันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503
  • 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 – พิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่บริเวณต้นทางหลวงประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นถนนพหลโยธิน)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.