24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (World Tuberculosis Day)

ในวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก (World Tuberculosis Day) ทาง Zcooby จึงขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันนี้มาฝากครับ

24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (World Tuberculosis Day)

วันวัณโรคโลก หรือ World TB Day ตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาวัณโรคที่ยังคงระบาดอยู่ในหลายส่วนของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนราว 1.6 ล้านคนต่อปีโดยเฉพาะในประเทศโลกที่สาม

ที่มาของวันวัณโรคโลก

สาเหตุของวันวัณโรคโลกถูกตั้งขึ้นให้ตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2425 ดร.โรเบิร์ต คอคได้ประกาศการค้นพบสาเหตุของวัณโรค คือเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คิวโลซิส

โดยในขณะที่คอคได้ประกาศความสำเร็จที่เบอร์ลินนั้น วัณโรคได้ระบาดไปทั่วยุโรปและอเมริกาและเป็นสาเหตุการตายของประชากร 1 ในทุกๆ 7 คน การค้นพบของคอคถือเป็นการบุกเบิกวิธีการรักษาและวินิจฉัยวัณโรค

ต่อมาในปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ซึ่งเป็นวาระครบ 100 ปีของการประกาศความสำเร็จของ ดร.คอค ทางสหพันธ์นานาชาติเพื่อต่อต้านวัณโรคและโรคปอด (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; IUATLD) จึงประกาศให้วันที่ 24 มีนาคมเป็นวันวัณโรคโลก

และในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) องค์การอนามัยโลกได้ร่วมกับ IUATLD และองค์กรอื่นๆ ที่ตระหนักถึงภัยจากโรคนี้ร่วมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคโลกอย่างกว้างขวาง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.