ราคาบุหรี่ใหม่ล่าสุด 2560 (อัพเดท 16 กันยายน 2560)มีการปรับราคาบุหรี่ใหม่ล่าสุดอีกครั้ง หลังจากมีการประกาศจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ทาง Zcooby เลยขออัพเดทราคาของบุหรี่ล่าสุด (16 กันายน 2560) ครับโดยทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 โดยซึ่งระบุว่า

ให้เพิ่มความต่อไปนี้ แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร พ.ศ.2559 ลงวันที่ 9 ก.พ.2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 23 ก.พ.2560 โดยกำหนดราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบที่ใช้ เป็นมูลค่าเพื่อคํานวณค่าแสตมป์ยาสูบตรี โดยรวมค่าแสตมป์ยาสูบแล้ว ดังนี้ บุหรี่ซองแข็งบรรจุ 20 มวน

ราคาบุหรี่ล่าสุด (16 กันยายน 2560)

ที่มา : http://www.thaitobacco.or.th/th/cigarette-price (ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 18 กันยายน 2560)

ราคาบุหรี่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ (ปรับราคาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.