พระโคกินอะไร? ในวันพืชมงคล 12 พฤษภาคม 2560

วันพืชมงคล 2560 นั้นตรงกับวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งหลายคนอาจจะอยากทราบข้อมูลว่า ปีนี้ พระโคจะกินอะไร? เสี่ยงทายผ้านุ่งอะไร? คำทำนายปีนี้จะเป็นเช่นไร ทาง Zcooby เลยอยากจะเอาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องวันพืชมงคลในหลายส่วนมาแบ่งปันกันนะครับ

วันพืชมงคล 2560 พระโคกินอะไร?,เสี่ยงทายผ้าผืนไหน?

ปี 2560 พระโคกินข้าว ข้าวโพด โหรหลวงทำนายว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารจะสมบูรณ์

พระโคกินหญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์ดี

ปี 2560 พระโคเสี่ยงทายผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ดี และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

****************************

โดยทุกๆต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็จะมี “วันพืชมงคล” (ในปี 2560 นี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม) นอกจากจะเป็น วันพืชมงคล ที่หลายคนรู้จักแล้ว วันนี้ยังคงเป็นวันเกษตรประจำปีและการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอีกด้วย ซึ่งหากพูดถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อีกสิ่งหนึ่งที่คนจะนึกถึงก็คือการเสี่ยงผ้านุ่ง และการบริโภคพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิดของพระโค เพื่อเป็นมงคลและการเสี่ยงทาย

ของกิน 7 สิ่งสำหรับตั้งเลี้ยงพระโคมีอะไรบ้าง?
1. ข้าวเปลือก
2. ข้าวโพด
3. ถั่วเขียว
4. งา
5. เหล้า
6. น้ำ
7. หญ้า

คำทำนายสิ่งที่พระโคกิน
* ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
* ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
* ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
* ถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับ ต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

คำทำนายพระโคเสี่ยงผ้านุ่ง
โดยการเสี่ยงผ้านุ่งนั้น จะทำโดยพระยาแรกนา โดยเลือกผ้านุ่ง 3 ผืนที่มีความยาวต่างกัน แล้วให้พระโคเลือกตามใจชอบ
* ถ้าพระโคเสี่ยงผ้านุ่ง 4 คืบ ทำนายว่า ปีนี้หน้าฝนน้ำจะน้อย
* ถ้าพระโคเสี่ยงผ้านุ่ง 5 คืบ ทำนายว่า ปีนี้หน้าฝนน้ำจะพอดี
* ถ้าพระโคเสี่ยงผ้านุ่ง 6 คืบ ทำนายว่า ปีนี้หน้าฝนน้ำจะมาก

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.