ช้อปช่วยชาติ 2560 (รออัพเดทข้อมูล,รายละเอียด,เงื่อนไข)

ในช่วงปลายปี 2558 และ 2559 หลายท่านอาจจะจำได้ว่า ทางรัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการช้อปช่วยชาติ เพื่อการลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ซึ่งในปีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่า ในปี 2560 นี้จะมีโครงการนี้อีกหรือไม่ วันนี้ Zcooby ขออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ ช้อปช่วยชาติ 2560

ช้อปช่วยชาติ 2560 (ข้อมูลอัพเดทล่าสุด)

  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : ทางรัฐบาลยังไม่มีการประกาศเรื่องมาตราการช้อปช่วยชาติ 2560 อย่างเป็นทางการ

*****************

เปรียบเทียบระหว่าง ช้อปช่วยชาติ 2560 และ ช้อปช่วยชาติ 2560

ช้อปช่วยชาติ 2560 ช้อปช่วยชาติ 2559
(รออัพเดท) ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมคณะบุคคล)
(รออัพเดท) เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 (ยื่นแบบในต้นปี 2560)
(รออัพเดท) ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
(รออัพเดท) ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
(รออัพเดท) ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก
(รออัพเดท) กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้ 
(รออัพเดท) ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)
(รออัพเดท) ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร

หลักฐานเพื่อการขอลดหย่อนภาษีจากโครงการช้อปช่วยชาติ

ผู้ที่ซื้อสินค้าต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

สินค้าหรือบริการใด ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ได้/ไม่ได้

อ้างอิงจากโครงการช้อปช่วยชาติ 2559 (รออัพเดท)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.