วันออกพรรษา 2561 (24 ตุลาคม 2561)

24 ตุลาคม 2561 เป็นวันออกพรรษา 2561 ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันออกพรรษานะครับ

24 ตุลาคม 2561 เป็นวันอะไร?

  • 24 ตุลาคม 2561 หรือวัน 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันออกพรรษาประจำปี พ.ศ. 2561

24 ตุลาคม 2561 เป็นวันหยุดหรือไม่?

  • ไม่ถึอว่าเป็นวันหยุดราชการ

วันออกพรรษาคือวันอะไร?

“วันออกพรรษา” เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท

โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรม คือ การปวารณาในวันนี้ วันออกพรรษา (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

กิจกรรมวันออกพรรษา

  • ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
  • ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  • ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรเทโว”
  • ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.