วันหยุดสงกรานต์ 2561 ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน?

ช่วงวันหยุดยาวประจำปีช่วงหนึ่งของประเทศไทยก็คือช่วง วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันนี้ Zcooby ขอแชร์ข้อมูลช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2561 ว่า หยุดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน?

สงกรานต์ 2561 หยุดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน?

แต่เดิมวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะนับตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2561 รวมเวลา 4 วัน แต่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการประกาศจากทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดังนั้น

วันหยุดสงกรานต์ 2561 จะมีทั้งหมด 5 วัน
ตั้งแต่ 12 – 16 เมษายน 2561

โดยนับดังนี้

  • 12 เมษายน 2561 (วันพฤหัสบดี) – วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์
  • 13 เมษายน 2561 (วันศุกร์) – วันสงกรานต์
  • 14 เมษายน 2561 (วันเสาร์) – วันสงกรานต์
  • 15 เมษายน 2561 (วันอาทิตย์) – วันสงกรานต์
  • 16 เมษายน 2561 (วันจันทร์) – หยุดชดเชยวันสงกรานต์

อย่างไรก็ดี ขอทุกท่านที่เดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์ เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.