วันพืชมงคล 2561 ถ่ายทอดสดพิธีแรกนาขวัญ (14 พฤษภาคม 2561)

ในปี 2561 นี้ วันพืชมงคลตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งทาง Zcooby ขอนำเสนอลิ้งค์การชมการถ่ายทอดสด “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เนื่องในวันพืชมงคล 2561

กำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 2561 ที่ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

  • พระยาแรกนา – นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
  • เทพีคู่หาบทอง – นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตรและ นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน
  • เทพีคู่หาบเงิน – นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

โดยมีพระโคพอ และพระโคเพียง พระโคคู่แฝดที่รับหน้าที่พระโคแรกนาเป็นครั้งแรก และพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

ส่วนเมล็ดข้าวเปลือกที่นำเข้าในพระราชพิธี ได้มาจากแปลงนาในสวนจิตรลดร พระราชวังดุสิตทั้งหมด 7 พันธุ์ รวม 1,799 กิโลกรัม ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี1, ข้าวสังหยดพัทลุง, ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ,ข้าวเจ้าพันธุ์ กข43 , กข57, กข71 และข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 โดยส่วนหนึ่งใช้หว่านระหว่างพิธี และอีกส่วนบรรจุใส่ซองขนาดเล็ก เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร

คลิปถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2561 (14 พฤษภาคม 2561)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.