ใครเป็นประธานสภา? (อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562)

“ใครเป็นประธานสภา?” เรียกว่าเป็นคำถามที่สังคมกำลังตั้งตารอคอยคำตอบกันทั้งประเทศ วันนี้ Zcooby ขออัพเดทข้อมูลให้ทราบ

หลังจากที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 แล้ว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภา หรือ ประธานรัฐสภาไทย เป็นตำแหน่งประมุขของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ของไทย ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา จะประกอบด้วยสภาเดียวหรือสองสภา แล้วแต่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ซึ่งในสมัยก่อน ประธานรัฐสภาอาจมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐสภาไทยประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยมีโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

ใครเป็นประธานสภา? (อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2562)

นายชวน หลีกภัย
ได้เป็นประธานรัฐสภาคนล่าสุด

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.