จำนวนประชากรประเทศไทย 2562 อัพเดทล่าสุด (พร้อมข้อมูลจำนวนจังหวัด,อำเภอ,หมู่บ้าน)

ข้อมูลจำนวนประชากรในประเทศไทยปี 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ จำนวนประชากรกี่คน,แบ่งเป็นชายกี่คน,หญิงกี่คน,มีกี่จังหวัด,กี่ตำบล,กี่หมู่บ้าน ฯลฯ วันนี้ Zcooby หาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขสถิติเหล่านี้ที่อัพเดทล่าสุด (ปี พ.ศ. 2562) มาฝากกันนะครับ  

โดยทางกรมการปกครองได้ออกเอกสารเรื่อง แจ้งข้อมูลทางการปกครอง ก็เพื่อให้การอ้างอิงตัวเลขสถิติข้อมูลต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องตรงกัน โดยข้อมูลนี้ อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอธิบดีกรมการปกครอง

ข้อมูลด้านประชากรในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 (อัพเดทล่าสุด 31 ธันวาคม 2561)

 • จำนวนประชากรทั้งประเทศ 66,413,979 คน
 • ชาย มีจำนวน 32,556,271 คน
 • หญิง มีจำนวน 33,857,708 คน

ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

 • จำนวนจังหวัด 76 จังหวัด
 • จำนวนอำเภอ 878 อำเภอ
 • จำนวนตำบล 7,255 ตำบล
 • จำนวนหมู่บ้าน 75,032 หมู่บ้าน

ข้อมูลการปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

 • จำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง
 • จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล 5,332 แห่ง
 • การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหาครและเมืองพัทยา)
 • จำนวนเทศบาล 2,442 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 30 แห่ง, เทศบาลเมือง 179 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,233 แห่ง

หวังว่าข้อมูลตัวเลขเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ

ที่มา เว็บไซต์กรมการปกครอง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.