เลือกตั้ง 2562 – พร้อมนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562

หลังจากที่เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีการยืนยันว่า การเลือกตั้งในครั้งต่อไป จะอยู่ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง Zcooby ขอแนะนำขั้นตอนเพื่อนับถอยหลังเข้าสู่วันเลือกตั้งนะครับ

12 กันยายน 2561 – มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ คือ

  1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ) มีผลบังคับใช้หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน
  2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

13 กันยายน 2561 – พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีผลบังคับใช้

11 ธันวาคม 2561 – พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีผลบังคับใช้ (เริ่มนับกรอบเวลาจัดเลือกตั้ง ใน 150 วัน)

24 กุมภาพันธ์ 2562 – วันเลือกตั้ง (ตามเป้าหมาย)

5 พฤษภาคม 2562 – วันเลือกตั้งวันสุดท้ายตามกรอบ 150 วัน

*******************************

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

  • ระหว่างรอ กฎหมาย ส.ส. มีผลบังคับใช้ 90 วัน 60 วันแรก คสช. คลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม, คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้ง และ 30 วันสุดท้าย พรรคการเมืองทำไพรมารีโหวต
  • สาระสำคัญของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีทั้งหมด 178 มาตรา กำหนดการเลือกตั้ง “จัดสรรปันส่วนผสม” ประชาชนเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 เขต และนำคะแนนผู้สมัคร ส.ส.ทั้งประเทศของพรรคนั้นๆ ไปคำนวณสัดส่วน จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน
  • กำหนดให้พรรคการเมือง แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคละไม่เกิน 3 รายชื่อแล้วประกาศให้ประชาชนรับทราบ
  • ตามกฎหมายฉบับนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิ จะถูกตัดสิทธิในการลงสมัคร ส.ส., สมาชิกท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการการเมือง
  • หีบเลือกตั้งเปิด 08.00 น. ปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น. นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
  • สาระสำคัญ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มี 99 มาตรา กำหนดให้มี ส.ว. จำนวน 200 คน แต่วาระแรก 5 ปี ให้มี ส.ว. 250 คน จาก 3 ช่องทาง 1. คสช. สรรหาจำนวน 194 คน 2. ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน และ 3. เลือกตั้งโดยกลุ่มวิชาชีพ โดยการเลือกตั้ง 3 ระดับ คือ อำเภอ จังหวัด และประเทศ ได้ 200 คน จากนั้นส่งให้ คสช. คัดเลือก 50 คน
  • มีการคาดการณ์ว่า คาดการณ์ว่า ประมาณปลายเดือน ธ.ค. 2561 จะมีการเลือกตั้ง ส.ว.ระดับอำเภอ, ต้นเดือน ม.ค. 2562 เลือกตั้ง ส.ว. ระดับจังหวัด และระดับประเทศ จะเลือกตั้งประมาณกลางเดือน ม.ค. 2562

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.