เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2563 ออกทุกวันไหนของเดือน? กำหนดการจ่ายเบี้ยคนชราและคนพิการ 2563

ในช่วงต้นปีมกราคม 2563 ผู้สูงอายุหลายท่านอาจจะกังวลใจว่า เงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่เคยออกไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือนนั้น ยังไม่มีเงินเข้ามาในบัญชี ทาง Zcooby ขอแจ้งให้ทราบถึงกำหนดวันจ่ายเงินใหม่สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่มกราคม 2563 เป็นต้นไปครับ

กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 7,774 แห่ง ในวันที่ 10 ม.ค. 63


ผู้ได้รับสิทธิแบ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน 8.51 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 5,602 ล้านบาท ผู้พิการจำนวน 1.84 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 1,475 ล้านบาท โดยเงินที่ผู้มีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป

โดยจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายให้ในวันทำการก่อนหน้า เงินจำนวนนี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นของผู้มีสิทธิ ส่งผลให้ผู้มีสิทธิ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศอีกด้วย

สรุปการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 2563

เงินจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน

หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายให้ในวันทำการก่อนหน้า (วันที่ 9)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.