วันหยุดราชการประจำปี 2563 (อัพเดทล่าสุด)

หลังจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ครม.มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  เสนอกำหนดให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ทาง Zcooby ขออัพเดทวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วันในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

วันหยุดราชการประจำปี 2563

วันเดือนปีวันหยุดราชการ
1 มกราคม 2563วันขึ้นปีใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
6 เมษายน 2563วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13 เมษายน 2563วันสงกรานต์
14 เมษายน 2563วันสงกรานต์
15 เมษายน 2563วันสงกรานต์
4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล
(รอหมายกำหนดการ) วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 )
3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
5 กรกฎาคม 2563วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)
6 กรกฎาคม 2563วันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)
28 กรกฎาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2563วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2563วันรัฐธรรมนูญ
31 มกราคม 2563วันสิ้นปี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.