วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 2563 (4 และ 7 กันยายน 2563)

หลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ทำให้ช่วงวันหยุดชดเชยในช่วงวันสงกรานต์ที่ปกติจะมีในช่วงกลางเดือนเมษายน ถูกเลื่อนออกไป วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้ประกาศวันหยุดชดเชยที่เหลืออีก 2 วันมาแล้ว

วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 2563 มีวันไหนบ้าง?

ในปี พ.ศ. 2563 มีวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ทั้งหมด 3 วัน โดยมีการหยุดชดเชยไปแล้ว 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทางคณะรัฐมนตรีได้ประกาศวันหยุดชดเชย 2 วันที่เหลือดังนี้

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563


จึงทำให้ในช่วงวันที่ 4-7 กันยายน 2563 มีวันหยุดยาวรวม 4 วันดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 (หยุดชดเชยวันสงกรานต์)
  • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
  • วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563
  • วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 (หยุดชดเชยวันสงกรานต์)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.