นางสงกรานต์ 2564 ชื่อว่าอะไร? พร้อมคำทำนายสงกรานต์ 2564

ใกล้สงกรานต์ 2564 เข้าไปทุกที หลายคนอาจจะอยากทราบว่า นางสงกรานต์ปีนี้ มีชื่อว่าอะไร? พร้อมคำทำนายสงกรานต์ 2564

นางสงกรานต์ 2564 ชื่อว่าอะไร?

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี

ทรงพาหรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ข้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังวราหะ เป็นพาหนะ

คำทำนายสงกรานต์ 2564

วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๗ นาฬิกา ๓๗ นาที ๑๒ วินาที
เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๘๓ ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็น ธงชัย, วันจันทร์
เป็น อธิบดี, วันเสาร์ เป็น อุบาทว์, วันพุธ เป็น โลกาวินาศ
ปีนี้ วันเสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์
๔๐ ห่า ตก ในมหาสมุทร ๘๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า
ตกในเขาจักรวาล ๑๖๐ ห่า นาคให้น้ำ ๖ ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๐ ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล ๑ ส่วน เสีย ๙ ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก

ที่มา : ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.