อวยพรปีใหม่ 2021 (ภาษาอังกฤษ) คำอวยพรปีใหม่ 2564 เป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล #Happynewyear2021

ใกล้ถึงวันปีใหม่ 2564 ทาง Zcooby ขอนำเสนอคำอวยพรปีใหม่แบบภาษาอังกฤษ (พร้อมคำแปล) มาฝากเพื่อนๆ ทุกคนนะครับ

คำอวยพรปีใหม่ 2564 แบบภาษาอังกฤษ (พร้อมคำแปล)

HAPPY HOLIDAYS! Have a joyous a festive New Year! Happy holidays

ขอให้มีความปีติยินดีและรื่นเริงในวันปีใหม่


Best wishes to all hopes fulfilled with what it thought. On Christmas Day this year.

ขออวยพรให้ทุกคนสมหวังกับสิ่งที่คิดไว้ ในวันคริสต์มาสปีนี้


Best wishes to all find prosperity in New Year.

ขออวยพรให้ทุกคนพบกับเจริญรุ่งเรืองในวันปีใหม่


We found that all but good things. Health bodies. On New year.

ขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆ มีสุขภาพที่แข็งแรง ในวันปีใหม่นี้


What if every year Bora Na ask hopes fulfilled on New year.

สิ่งที่ทุกคนปราถนาขอให้สมหวังในวันปีใหม่นี้


Ask everyone to find happiness and comfort is this New year after next.

ขอให้ทุกคนพบกับความสุขความสบายนับหลังจากวันปีใหม่นี้ต่อไป


Have a happy and prosperous New Year. May the blessings of the Lord enrich your family and friends, not only in wealth but in health, love and happiness.

ขอให้ปีใหม่นี้จงมีแต่ความสุข สดใส ขอพระเจ้าจงมอบพรแก่ครอบครัว และมิตรสหายของคุณ มิใช่เพียงแค่มั่งคั่ง แต่ขอให้ร่ำรวยทั้งสุขภาพ ความรัก และความสุข


A New Year starts, with a new calendar. But my love stays constant, with you always in my heart. Happy New Year!

ปีใหม่เริ่มต้นพร้อมกับปฏิทินฉบับใหม่ แต่ความรักที่ฉันมียังคงอยู่ตลอดไปพร้อมกับคุณที่อยู่ในใจฉันเสมอมา สวัสดีปีใหม่ !


Wishing you all the blessings of the New Year…the warmth of home, the love of family and the company of good friends. Happy New Year to all.

ขออวยพรให้มีแต่ความสุขสมหวังในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ..ทั้งบ้านที่อบอุ่น ครอบครัวที่น่ารัก และเพื่อนร่วมงานที่ดี สวัสดีปีใหม่ทุก ๆ ท่าน


My wish is that you will call me dear, beginning on the first day of January and throughout the year. Happy New Year!

พรปีใหม่ของฉัน ขอเพียงให้คุณกระซิบเรียกว่า “ที่รัก” ในวันแรกของปี ..และตลอดไป สวัสดีปีใหม่ !


Keep the smile, Leave the tear, Think of joy, Forget the fear, Hold the laugh, Leave the pain, Be joyous, Coz it’s new year! Happy New Year!

จงยิ้มต่อไป ทิ้งหยดน้ำตาเอาไว้ คิดถึงความสดใส ลืมเลือนความกลัวไป หัวเราะเข้าไว้ ไม่ต้องใส่ใจความเจ็บปวด จงมีแต่ความสดใส เพราะนี่คือวันปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ !


A toast to the New Year. May all your resolutions become completed projects.

เลี้ยงฉลองอวยพรเพื่อวันปีใหม่ ขอให้ท่านสมหวังดังปรารถนาทุกประการ


May God continue to bless you and your family with divine light, love and power that will bring much love, joy, peace, inner strength and overflowing abundance in your home. Happy New year!

– ขอพระเจ้าอวยพรให้คุณและครอบครัวพบกับความเรืองรองในชีวิต ความรัก และ พลังที่นำความรัก ความสดใส ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ มาแก่คุณและครอบครัว สวัสดีปีใหม่ !


Season’s Greetings– May love and laughter fill your life at Christmas and throughout the New Year.

เนื่องในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ขอให้ความรักและเสียงหัวเราะเติมเต็มขีวิตของคุณ ทั้งในวันคริสต์มาส ปีใหม่ และตลอดไป


Rich blessing for health and abundant happiness in my wish for you in the coming year, season’s greetings and best wishes for the New Year.

ขอให้พรจากเราอำนวยให้ท่านรุ่มรวยไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขอย่างล้นเหลือในปีที่กำลังมาถึงนี้ ด้วยความปรารถนาดีในเทศกาลแห่งความสุขและวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง สวัสดีปีใหม่ !


May the good Lord continue to bless you and your family with things that matter most if life – a gift of good health, happy home and peace of mind these holidays and throughout the coming year. Merry Christmas and happy new year!

ขอพระผู้เป็นเจ้า มอบพรที่ล้ำค่าแก่ชีวิตให้คุณและครอบครัว ทั้งสุขภาพที่แข็งแรง บ้านที่อบอุ่น จิตใจที่แข็งแกร่ง ทั้งในเทศกาลแห่งความสุขนี้จวบจนตลอดทั้งปี สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่


May the glow of New Year candle fill your heart with peace and pleasure and make your New Year bright. Have a love filled New Year.

ขอให้แสงไฟอันเรืองรองดังเทียนที่จุดในค่ำคืนของปีใหม่ จงเติมจิตใจคุณให้สงบ เบิกบาน และ ทำให้ปีใหม่นี้ของคุณเป็นปีที่สดใส ขอให้คุณมีปีใหม่ที่อบอวลไปด้วยความรักนะ ^^


Wishing you and your family the timeless treasures of Christ…the warmth of home, the love of family and the company of good friends. Have a blessed Christmas and a happy New year.

ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวได้รับพรอันเป็นนิรันดร์จากองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้มีบ้านที่อบอุ่น มีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก และมีมิตรสหายที่ดี สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่


We often make good wishes for the New Year
with the words
MAY YOU BE HAPPY
In fact , happy alone without suffering is very hard to get
So, I would like to change my wishing words that
May you be strong in your heart to accept
both happiness and sorrows

คนเรามักจะอวยพรปีใหม่ว่า
“ขอให้มีความสุข”
แต่ความเป็นจริง การมีความสุขด้านเดียว
โดยปราศจากทุกข์ คงจะเป็นเรื่องยากมาก
ดังนั้นจึงอยากเปลี่ยนคำอวยพรเป็น
“ขอให้คุณมีหัวใจที่แข็งแรงพอที่จะรับได้
ทั้งความสุขและความทุกข์”


Sorry we aren’t celebrating the New Year together, but family is always connected even when far away.

ขอโทษด้วยนะ ที่เราจะไม่ได้เฉลิมฉลองด้วยกันในปีใหม่นี้ แต่ความเป็นครอบครัวนั้นก็ยังเป็นอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะห่างไกลกัน

Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

สุขสันต์ในวันปีใหม่ และหวังว่าคุณจะมีความสุขมากในปีที่กำลังจะถึงนี้


May the new year be filled with brightness and hope that darkness and sadness stay away from you.

ขอให้ในปีใหม่นี้เติมเต็มไปด้วยความหวังและความสดใส และให้ความมืดมนและความเศร้าโศกไม่ย่างกรายเข้ามาหาคุณ


Wishing you peace, love and laughter in the new year.

ขอให้คุณมีความสงบสุข เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะในปีใหม่นี้


I wish you happiness in the year to come.

ขออวยพรให้มีแต่ความสุขไหลมาเทมาในปีใหม่นี้


May the coming year bring success to you.

ขอให้ปีใหม่นี้นำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของคุณ


Let the year ahead be the one where all your dreams come true.

ขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นปีที่ทุกความฝันและความปรารถนาของคุณจะเป็นจริง


I wish you a smashing New Year filled with laughter.

ฉันขอให้คุณมีปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ


May this year brings all the desired success and happiness in your life. Wish you a successful and prosperous 2021.

ขอให้ปีใหม่นำพาความสำเร็จและความสุขที่คุณปรารถนาในชีวิต ขอให้คุณประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในปี 2021


To all of my friends, may you have a healthy, happy, prosperous and spectacular New Year!
ถึงเพื่อนของฉันทุกคน ขอให้พวกคุณมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่งดงามในปีใหม่ปีนี้นะ


A new year is the best time to make fresh new beginnings as you begin a new chapter of your life to fill up the pages with beautiful verses.

ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ ที่คุณจะเริ่มบันทึกบทใหม่ให้กับชีวิตด้วยถ้อยคำที่งดงาม


May New Year fill up days with all things that are nice and bright. Here is wishing you a lovely 2021.

ขอให้ปีใหม่เต็มไปด้วยสิ่งดี ๆ และสดใสทุกวัน ขอให้ปี 2021 เป็นปีที่ดีสำหรับคุณ


May your new year be decorated with sweet memories, wonderful days and memorable nights. Happy New Year.

ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่หวานชื่น มีวันดี ๆ และค่ำคืนที่น่าจดจำ สวัสดีปีใหม่


Wishing you good times, good health, good cheer, and a very Happy New Year.

ขอให้คุณมีช่วงเวลาที่ดี, สุขภาพที่ดี, กำลังใจที่ดี และมีความสุขมากๆ ในวันปีใหม่


May 2021 be the year when all your dreams come true, all your hard work reaps great results and rewards. Happy New Year.

ขอให้ปี 2021 เป็นปีที่ความฝันทุกอย่างกลายเป็นความจริง ได้รับรางวัลและผลตอบแทนที่ดีจากการทำงานหนัก สวัสดีปีใหม่


New Years come, and New Years ago, but our friendship has stood the test of time. Wishing you the best in this upcoming year!

ปีใหม่ได้มาถึง และปีใหม่ก็ไป แต่ความเป็นเพื่อนของเราจะยังอยู่ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของเธอ


As New Year approaches us with hopes anew, here is wishing you and your family a wonderful year ahead. Happy New Year!

เมื่อปีใหม่มาถึง เราหวังว่าคุณและครอบครัวของคุณจะเจอแต่ความสุข และมีช่วงเวลาดี ๆ ไปตลอดนะ สวัสดีปีใหม่


Season’s greetings and best wishes for the new year that fills your heart with joy. Happy New Year!

สุขสันต์เทศกาลแห่งความสุข ขอให้ปีใหม่นี้เจอแต่เรื่องที่มีความสุขนะ สุขสันต์วันปีใหม่


Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next.

สวัสดีปีใหม่ ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จทุก ๆ สิ่งในปีใหม่นี้


Happy New Year dear friend. Don’t forget the past, learn from it and go out strong for your dreams and future. My best wishes are with you.

สุขสันต์วันปีใหม่นะเพื่อนรัก อย่าได้ลืมวันเก่าก่อน จงเรียนรู้จากอดีตและเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งเพื่อความฝันและอนาคตของตัวเธอเอง ด้วยความปรารถนาดีของฉัน ส่งให้กับเธอนะ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.