จำนวนประชากรไทย 2564 อัพเดทล่าสุด (พร้อมจำนวนประชากรแยกตามจังหวัดในประเทศไทย)

ข้อมูลจำนวนประชากรในประเทศไทยปี 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ จำนวนประชากรกี่คน แต่ละจังหวัดมีกี่คน วันนี้ Zcooby หาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขสถิติเหล่านี้ที่อัพเดทล่าสุด (ปี พ.ศ. 2564) มาฝากกันนะครับ

โดยประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีข้อมูลดังนี้


จำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ปี 2564

จำนวนประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมด

66,186,727 คน

โดยแบ่งดังนี้

สัญชาติไทย จำนวน 65,228,120 คน แบ่งเป็นชายหญิงดังนี้

  • ชาย 31,874,308 คน
  • หญิง 33,353,812 คน

ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 958,607 คน แบ่งเป็นชายหญิงดังนี้

  • ชาย 501,224 คน
  • หญิง 457,383 คน

โดยแต่ละจังหวัดมีจำนวนประชากรตามข้อมูลด้านล่างดังนี้

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/053/T_0021.PDF

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.