เช็คสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ผ่านเว็บไซต์ (เลือกตั้งเขตไหน,หน่วยไหน?,กี่โมงถึงกี่โมง?) #เลือกตั้งผู้ว่ากทม

ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานาครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พี่น้องชาว กทม. หลายคนอาจจะอยากทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวันเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมทั้งต้องการเช็คว่า ตนเองมีสิทธิในการไปลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่? หรือต้องไปเลือกเขตหรือหน่วยเลือกตั้งไหน? วันนี้ Zcooby ข้อนำข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากครับ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

  1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

เลือกตั้งผู้ว่า กทม. วันไหน? ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง?

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.


วิธีการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนแรก ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

เมื่อคลิ้กที่ลิ้งค์แล้ว จะพบหน้าตาเว็บไซต์ดังนี้

ให้คุณกรอกตัวเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”

ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบดังนี้ (โดย ณ ตอนนี้ จะเป็นการแจ้งสถานะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

  • วันที่เลือกตั้ง (วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
  • ชื่อ (ตามเลขบัตรประชาชน)
  • สิทธิการเลือกตั้ง (มี/ไม่มี เลือกตั้งสก. และผู้ว่าฯ กทม.)
  • เขตการเลือกตั้ง
  • หน่วยเลือกตั้ง
  • สถานที่เลือกตั้ง (โดยระบุสถานที่เลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิไปลงคะแนน)
  • ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ขอแนะนำ : ผู้มีสิทธิควรจดข้อมูล ดังนี้ เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง และ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ ไว้กับตัว เพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่คูหาเลือกตั้งพร้อมยื่นบัตรประชาชน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.