คำอวยพรฉลองวันคริสต์มาส 2565 คำอวยพรวันคริสตมาส 2022 #Christmas #คริสต์มาส

อวยพรคริสต์มาส 2565 รวมคำอวยพรวันคริสต์มาส 2022 / ใกล้สิ้นปี 2565 แล้ว ยังคงมีเทศกาลหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบก็คือ เทศกาลคริสตมาส วันนี้ Zcooby ขอแนะนำคำอวยพรวันคริตสมาส เพื่อใช้สำหรับการส่งมอบให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักครับ โดยมีทั้งภาษาอังกฤษและคำแปลที่เป็นคำอวยพรคริสตมาสแบบภาษาไทยด้วครับ

คำอวยพรคริสต์มาส 2565 (ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ)

HAPPY HOLIDAYS! Have a joyous Christmas and a festive New Year! Happy holidays

ขอให้มีความปีติยินดีในวันคริสต์มาสและรื่นเริงในวันปีใหม่


Christmas Day this year for everyone to have a happy new year through 2023.

วันคริสต์มาสปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดจนถึงปีใหม่ 2023


This Christmas Day. Ask anyone with a healthy body.

วันคริสต์มาสครั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง


Best wishes to all hopes fulfilled with what it thought. On Christmas Day this year.

ขออวยพรให้ทุกคนสมหวังกับสิ่งที่คิดไว้ ในวันคริสต์มาสปีนี้


Best wishes to all find prosperity in this year’s Christmas Day until New Year.

ขออวยพรให้ทุกคนพบกับเจริญรุ่งเรืองในวันคริสต์มาสปีนี้จนถึงปีใหม่


We found that all but good things. Health bodies. On Christmas Day this year.

ขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆ มีสุขภาพที่แข็งแรง ในวันคริสต์มาสปีนี้


What if every year Bora Na ask hopes fulfilled on Christmas this year.

สิ่งที่ทุกคนปราถนาขอให้สมหวังในวันคริสต์มาสปีนี้


Ask everyone to find happiness and comfort is this Christmas after next.

ขอให้ทุกคนพบกับความสุขความสบายนับหลังจากวันคริสต์มาสนี้ต่อไป


Christmas Greetings Wishing you a prosperous New Year! Christmas Greetings

ขออวยพรให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดปีใหม่


Merry Christmas and Happy New Year

ขออวยพรให้ท่านได้พบแต่สิ่งที่ดีๆ


Season’s Greetings– May love and laughter fill your life at Christmas and throughout the New Year.

เทศกาลแห่งการอวยพร ขออวยพรให้ความรัก และเสียงหัวเราะเติมเต็มชีวิตของคุณ ในวันคริสต์มาสตลอดไปถึงวันปีใหม่


My wishes for Christmas: 1. Joy to the world 2. Good will toward men 3. Pizza on Earth!

สิ่งที่ฉันปรารถนาในวันคริสต์มาสนี้ 1. คนทั่วโลกมีความสุข 2. ผู้คนอยู่กันอย่างสันติ 3.มีพิชซ่าให้กิน (โจ๊ก)


Christmas Cold weather and warm feelings

คริสต์มาสอากาศที่เหน็บหนาวและความรู้สึกที่อบอุ่น


Happy holidays! Wishing you all the joys of the season

สุขสันต์วันหยุด ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดีตลอดทั้งปี


Season’s greetings. Our best to you during the holidays.

เทศกาลส่งความสุขนี้ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ


One of my favorite gifts is hearing from you.
Greetings of the season to you and yours.

ของขวัญลํ้าค่าคือการทราบข่าวคราวจากคุณเทศกาลแห่งอวยพรนี้จงเป็นของคุณและครอบครัว


A hope for one world family. From ours to yours.

ปรารถนาให้โลกมีสันติ สำหรับครอบครัวคุณ …จากเรา


We wish you a holiday season that is filled with wonder and delight!

เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณเติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ


Happy New Year! Thinking of you as we begin anew.

สวัสดีปีใหม่คิดถึงคุณในปีใหม่นี้


Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next.

สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งในปีใหม่นี้


A toast to the New Year. May all your resolutions
become completed projects.

ดื่มอวยพรฉลองปีใหม่ ขออวยพรให้สิ่งที่ท่านตั้งใจไว้จงสมหวัง


May this Christmas be so special
that you never ever feel lonely again
and be surrounded by loved ones throughout!

ขอให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสที่พิเศษสุด ๆ
ที่คุณจะไม่รู้สึกเหงาอีกครั้ง
และขอให้คุณได้อยู่ท่ามกลางคนที่คุณรัก


Season’s greetings. Our best to you during the holidays.

เทศกาลส่งความสุขนี้ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ


We wish you a holiday season that is filled with wonder and delight!

เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณเติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ


Happy New Year! Thinking of you as we begin anew.

สวัสดีปีใหม่คิดถึงคุณในปีใหม่นี้


One of my favorite gifts is hearing from you.
Greetings of the season to you and yours.

ของขวัญลํ้าค่าคือการทราบข่าวคราวจากคุณเทศกาลแห่งอวยพรนี้จงเป็นของคุณและครอบครัว


A hope for one world family. From ours to yours.

ปรารถนาให้โลกมีสันติ สำหรับครอบครัวคุณ …จากเรา


Hope you everything you want for christmas

หวังให้เธอได้ทุกสิ่งที่วาดหวังในคริสมาสต์นี้


Wishing you a new year filled with peace and happiness

อวยพรให้เธอมีปีใหม่ที่รื่นรมย์และเปี่ยมสุข


May the joy of the holidays brighten your world

ขอให้ความรื่นเริงหรรษาของวันหยุดนี้ ส่องแสงสว่างไสวให้แก่วันคืนของเธอ


May this wonderful time of year warm your world with beauty, Love and happiness Merry chrismas and Happy New Year

ขอให้ช่วงเวลาอันแสนดีของปีนี้โอบวันคืนของเธอให้อุ่นด้วยความงดงามความรักและความสุข สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่


Have a lovely New Year Eve. Best luck and good health for the year 2022 Have fun, be happy!

ขอให้มีปีใหม่ที่แสนสุขมีโชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนี้ขอให้สนุกและมีความสุขนะ


Santa has your house in sight Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year

ซานตาคลอสมองเห็นบ้านของเธอด้วยล่ะ ขอให้เธอมีความสุขในวันคริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่


Have a magical holiday Filled with surprise Wishing you a seasons of joy

ขอให้มีวันหยุดที่แสนอัศจรรย์พร้อมพรั่งด้วยความสุขอันมิคาดฝัน ขออวยพรให้เธอมีความรื่นเริงเบิกบาน


Sending you a special wishes for a very Merry Christmas!

ส่งความสุขและความปรารถนาดีแด่เธอในวันคริสต์มาสอันแสนสุขนี้


May each day in this year be a good day May each dawn find you happy and gay And may all of your hopes turn to wishes And may all of your wishes come true Happy New Year’s Day

ขอให้แต่ละวันในปีนี้เป็นวันที่ดีๆ ขอให้ทุกเช้าตรู่มีแต่ความสุขและสดชื่นขอให้ความหวังทั้งปวงกลายเป็นความปรารถนาและขอให้ความปรารถนานั้นพลันกลายเป็นจริง สุขสันต์วันปีใหม่


You are special, you are unique. May your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

คุณเป็นคนพิเศษ คุณไม่เหมือนใคร ขอให้คริสต์มาสของคุณพิเศษแบบไม่เหมือนใครอย่างที่คุณเป็น สุขสันต์วันคริสต์มาส


Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

ขอสั่งคำอวยพรอันอบอุ่นที่สุดแก่คุณและครอบครัว ขอให้พระเจ้าทรงโปรยพรอันวิเศษที่สุดให้คุณและครอบครัวในคริสต์มาสนี้


may Christ bless you with all the happiness and success you deserve! Merry Xmas!

ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรแด่คุณ ด้วยความสุขและความสำเร็จที่คุณคู่ควร สุขสันต์วันคริสต์มาส


Christmas is the time of giving and sharing, it is the time of loving and forgiving.
May the miracle of Christmas fill your heart with warmth and love.

คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่คริสต์มาสเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความรักและความอบอุ่น


Wishing you and your family health, happiness, peace and prosperity
this holiday season and in the coming New Year.
May the magic of Christmas fill your heart all year long.


ขอให้คุณและครอบครัวจงแข็งแรง มีความสุข สงบ และรุ่งเรือง เนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่
ขอให้เวทมนตร์แห่งวันคริสต์มาสอยู่กับคุณไปตลอดทั้งปีเลย


This the season for good food, family, friends, presents and fellowship.
May yours be filled with each this season and throughout the year.

นี่เป็นฤดูกาลแห่งอาหารดี ๆ เพื่อนฝูง ครอบครัว ของขวัญ และมิตรภาพ
ขอให้สิ่งเหล่านี้จงอยู่กับคุณเนื่องในวันพิเศษนี้และตราบตลอดทั้งปี


or talk to each other too often,
I wish you nothing but the best this season and for the coming New Year.

แม้จะไม่ได้พบหรือพูดคุยกันบ่อย แต่ฉันไม่หวังอะไรนอกจากสิ่งที่ดีที่สุดจงบังเกิดกับคุณ
ในเทศกาลนี้ตลอดจนวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง


We hope all of your dreams and wishes come true this holiday season
and that you see the same results throughout the coming new year.

ขอให้ความฝันและความปรารถนาของคุณเป็นจริงขึ้นมาในเทศกาลนี้
และให้เป็นเช่นนั้นตลอดไปตลอดทั้งปีใหม่ที่กำลังมาถึง


A friend like you is what makes Christmas special to me.
Nothing makes me happier than sharing this season with you
and I can’t wait for Christmas to get here.

เพื่อนแบบคุณคือคนที่ทำให้วันคริสต์มาสของฉันเป็นวันพิเศษ
ไม่มีอะไรที่สุขยิ่งไปกว่าได้มีคุณเคียงข้างในเทศกาลนี้
ชักจะรอให้วันคริสต์มาสมาถึงไม่ไหวแล้วล่ะ


The best present one can hope for this year is to spend time together.
I can’t wait to celebrate the holidays with you.

ของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่ใครสักคนอยากได้รับในปีนี้ คือการได้ใช้เวลาร่วมกัน
และฉันก็อดใจรอจะฉลองกับเธอไม่ไหวแล้ว


Candy cane kisses I’m sending your way to make Christmas sweeter
on this holiday. Wishing you a Christmas that’s merry and a new year
that’s filled with all good things.

จูบหวาน ๆ ที่ส่งผ่านลูกอมแท่งนี้ไป เพื่อให้วันคริสต์มาสของคุณหวานชื่นสดใส
ขอให้มีวันคริสต์มาสที่วิเศษและมีปีใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งดี ๆ นะ


I hope your Christmas is merry and bright,
and I hope your New Year is 365 days of pure bliss.
Sincere wishes for this holiday season.

ขอให้คริสต์มาสของคุณสุขสดใสและขอให้ปีใหม่เปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดทั้ง 365 วัน
ขอส่งความปรารถนาดีนี้สำหรับเทศกาลแสนรื่นเริง


I hope you know how much I value your friendship.
I wish you a very merry Christmas and may we enjoy
many more years together as friends.

ฉันว่าเธอคงรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนที่มีค่าแค่ไหน ขอให้มีความสุขล้นเหลือในวันคริสต์มาส
และขอให้เราได้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ไปอีกตราบนานหลายปีเลยนะ


The tree is decorated, the cookies are made, the gifts are wrapped;
now all that is left is to wish you a Merry Christmas.
So, Merry Christmas dear friend.

ต้นไม้ก็แต่งแล้ว คุกกี้ก็อบแล้ว ของขวัญก็ห่อแล้ว
สิ่งที่เหลือตอนนี้คืออวยพรคริสต์มาสแด่เธอ
ถ้างั้นก็เมอร์รีคริสต์มาสนะเพื่อนรัก


As Christmas and the New Year approaches,
I want to take time to tell you how blessed I feel to know you.
Here is to wishing you a very Merry Christmas and amazing New Year.

ในโอกาสที่วันคริสต์มาสกำลังมาถึง ฉันจึงอยากบอกให้รู้ว่าฉันช่างโชคดีเพียงใดที่ได้รู้จักคุณ
ขอให้คุณได้มีวันคริสต์มาสที่แสนวิเศษและปีใหม่อันอัศจรรย์


I wish Santa brings you the gift of never ending happiness this Christmas !
May you and your family be blessed abundantly.
Merry Christmas and a Prosperous New Year!

ขอซานตาคลอสมอบความสุขที่ไม่มีวันหมดสิ้นเป็นของขวัญแด่คุณในวันคริสต์มาส
ขอให้คุณและครอบครัวเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขสันต์ สุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่


May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again
and be surrounded by loved ones throughout!

ขอให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสที่พิเศษ
ที่คุณจะไม่รู้ึกเหงาอีกต่อไปและรายล้อมไปด้วยคนที่รักคุณ


The gift of love. The gift of peace. The gift of happiness.
May all these be yours at Christmas.

ของขวัญแห่งรัก ของขวัญแห่งความสงบ ของขวัญแห่งความสุข
ขอให้คุณได้รับทั้งหมดนี้ในวันคริสต์มาส


Wishing you health and happiness this holiday season
and in the year to come!

ขอให้คุณมีสุขภาพดี มีความสุข ในเทศกาลคริสต์มาสและปีที่กำลังจะมาถึง


May Santa Claus grant you all that you silently dream of.
Merry Christmas!

ขอให้ซานตาคลอสหอบทุกสิ่งที่คุณฝันหามาให้คุณ สุขสันต์วันคริสต์มาส


May the best and brightest be yours this season.

ขอให้สิ่งที่ดีที่สุดและสดใสที่สุดเป็นของคุณในคริสต์มาสนี้


May beautiful moments and happy memories
surround you with joy this Christmas.

ขอให้คุณมีช่วงเวลาที่สวยงาม โอบล้อมไปด้วยความทรงจำที่แสนสุขในคริสต์มาสนี้


May your home be filled with love and laughter on Christmas Eve.
May you celebrate the merriest Christmas ever!

ขอให้ครอบครัวของคุณเต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะในวันคริสต์มาสอีฟ
และขอให้คุณได้ฉลองคริสต์มาสที่สนุกสนานที่สุด


May this Christmas enrich your life
and may each day of the coming year be a happy one.

ขอให้คริสต์มาสนี้ทำให้ชีวิตคุณได้พบกับสิงที่ดีขึ้น
และขอให้ทุกวันในปีหน้ามีแต่ความสุข


Merry Christmas – wishing you good friends and happy memories.

สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้คุณได้พบกับเพื่อนดี ๆ และมีความทรงจำที่แสนสุข


May your Christmas be filled with favorite things and laughter!
Have a wonderful Christmas!

ขอให้คริสต์มาสนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณชื่นชอบและเสียงหัวเราะ
ขอให้มีคริสต์มาสที่แสนวิเศษ


May you be overwhelmed with joy this holiday season!

ขอให้คุณพบกับความสนุกสนานอย่างท้วมท้นในคริสต์มาสนี้


May Christmas bring you happiness
and many dreams come true. Merry Christmas.

ขอให้คริสต์มาสนี้นำมาซึ่งความสุขและความฝนที่เป็นจริง สุขสันต์วันคริสต์มาส


May Christ bless you with all the happiness
and success you deserve! Merry Xmas!

ขอให้พระเจ้าประทานพรคุณให้พบกับความสุขและความสำเร็จที่คุณควรได้รับ สุขสันต์วันคริสต์มาส


One of the joys of Christmas is remembering special people like you!
Wish you plenty of cheer and joy this holiday season.

ความสุขอย่างหนึ่งในวันคริสต์มาสคือการได้เก็บคนพิเศษเช่นคุณไว้ในความทรงจำ
ขอให้คริสต์มาสนี้เต็มไปด้วยความสุขสดชื่น


May your holidays be cheerful and bright,
and stars of hope twinkle, to brighten the Christmas night.

ขอให้คริสต์มาสนี้สดชื่นและสดใส
ดวงดาวแห่งความหวังส่องประกาย เพื่อเพิ่มสีสันให้ค่ำคืนวันคริสต์มาส


Christmas is a season of great joy: a time for remembering the past and hoping for the future. May the glorious message of peace and love fill you with joy during this wonderful season.

คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนาน เป็นช่วงเวลาที่จะนึกย้อนไปถึงวันคืนเก่าๆ และความหวังในอนาคตที่จะมาถึง ขอให้คำอวยพรแห่งความรักและความสงบสุขได้เติมเต็มความสนุกสนานตลอดช่วงเทศกาลนี้


This time of year brings festivities and family fun. It is a time for reminiscing and looking forward. Wishing you wonderful memories during this joyous season.

ช่วงเวลานี้ของปีจะมีเทศกาลหลากหลายให้ครอบครัวร่วมสนุก เป็นเวลาที่จะคิดทบทวนถึงอดีตและมองไปสู่อนาคต ขอให้คุณมีความทรงจำที่แสนมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ด้วย


As you celebrate the miracle of this special season, may your heart be filled with joy and peace. May these holiday blessings linger in your home and stay with you throughout the year.

ขณะที่คุณดื่มด่ำไปกับเทศกาลสุดมหัศจรรย์นี้ ขอให้ใจของคุณเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและความสงบ ขอให้คำอวยพรในวันหยุดนี้อยู่กับครอบครัวของคุณไปนานตลอดทั้งปี


The warmth and love surrounding Christmas is a joy to be savored with family and friends. It is a time to give and share with one another. Here’s to wishing you the best this season has to offer.

ความอบอุ่นและความรักในวันคริสต์มาสนั้นคือความสุขที่เราจะได้ลิ้มรสร่วมกับเพื่อนและครอบครัว มันเป็นช่วงเวลาที่จะให้และรับ ขอให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในเทศกาลนี้


Take time during the holidays to enjoy the things in life that really matter. Take in the serene moments spent with friends and loved ones, and may the wonder of Christmas surround you throughout the holiday season.

ใช้เวลาในวันหยุดนี้ให้มีความสุขไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ดื่มด่ำช่วงเวลาที่เงียบสงบนี้ไปกับเพื่อนและคนที่คุณรัก และขอให้ความพิเศษของวันคริสต์มาสอยู่กับคุณตลอดเทศกาลวันหยุดนี้


During this time of faith and family, may the true meaning of Christmas fill you with joy. Wishing you a Merry Christmas and a blessed New Year.

ในช่วงเวลาแห่งศรัทธาและครอบครัว ขอให้คุณพบกับความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่


Christmas brings family and friends together; it helps us appreciate the love in our lives we can often take for granted. May the true meaning of the holiday season fill your heart and home with many blessings.

คริสต์มาสนำพาให้ครอบครัวและเพื่อนมาพบกันอีกครั้ง เป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้พวกเราซาบซึ้งในความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตที่บ่อยครั้งเราอาจมองข้ามไป ขอให้ความหมายที่แท้จริงของฤดูกาลแห่งการพักผ่อนนี้เติมเต็มหัวใจและครอบครอบครัวของคุณด้วยบรรดาคำอวยพรทั้งมวล


May this holiday season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round.

ขอให้เทศกาลวันหยุดนี้สดใสและเปล่งประกาย ขอให้คำอธิษฐานและความฝันทั้งมวลของคุณเป็นจริง และขอให้คุณมีความสุขตลอดทั้งปี


Duringthis season of , let us take time to slow down and enjoy the simple things. May this wonderful time of the year touch your heart in a special way. Wishing you much happiness today and throughout the New Year.

ในช่วงเทศกาลแห่งการให้ ขอให้พวกเราใช้ชีวิตช้าลงและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ ขอให้ช่วงเวลาอันแสนวิเศษของปีนี้ทำให้ใจคุณได้พบกับสิ่งพิเศษ ขอให้คุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทุกวันตลอดปีใหม่นี้


Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. The warmth and comfort that comes with this season reminds me of you.

การได้มีคุณเป็นเพื่อนทำให้ฉันรู้สึกว่าทุกวันเป็นวันคริสต์มาส ความอบอุ่นและความสะดวกสบายที่จะมาถึงในเทศกาลนี้จะคอยย้ำเตือนฉันให้คิดถึงคุณ


May the message of Christmas fill your life with joy and . Best wishes to you and your family during this holiday season.

ขอให้คำอวยพรของวันคริสต์มาสเติมเต็มชีวิตคุณไปด้วยความสนุกสนานและความสงบ ขอส่งความปรารถนาดีไปให้ครอบครัวของคุณในช่วงเทศกาลนี้ด้วย


During this Christmas season, may you enjoy the message of hope, love, and peace on Earth. May all of these holiday blessings be yours to keep. Here’s to wishing you a Merry Christmas.

ตลอดช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ ขอให้คุณมีความสุขไปกับคำอวยพรที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง ความรัก และความสงบสุขเท่าที่จะเป็นไปได้ ขอให้คุณเก็บคำอวยพรทั้งหมดที่ได้รับในวันหยุดนี้ไว้ และต้องขอให้คุณมีความสุขในคริสต์มาสนี้


During the miraculous time that is Christmas may you see with the eyes of a child, experience the wonder of love, and truly enjoy all that the season has to offer. Merry Christmas.

ระหว่างช่วงเวลาอันแสนมหัศจรรย์ในเทศกาลคริสต์มาสนี้ ขอให้คุณมีดวงตาสดใสราวกับเด็ก ได้สัมผัสกับประสบการณ์ของความรักอันแสนมหัศจรรย์ และมีความสุขสนุกสนานอย่างแท้จริงตลอดช่วงเทศกาลนี้ ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาส

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.