จำนวนประชากรไทย 2565 อัพเดทล่าสุด (พร้อมจำนวนประชากรแยกตามจังหวัดในประเทศไทย)

ข้อมูลจำนวนประชากรในประเทศไทยปี 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ จำนวนประชากรกี่คน แต่ละจังหวัดมีกี่คน วันนี้ Zcooby หาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขสถิติเหล่านี้ที่อัพเดทล่าสุด (ปี พ.ศ. 2565) มาฝากกันนะครับ

โดยประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มีข้อมูลดังนี้


จำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ปี 2565

จำนวนประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมด

66,171,439 คน

โดยแบ่งดังนี้

สัญชาติไทย จำนวน 65,197,783 คน แบ่งเป็นชายหญิงดังนี้

  • ชาย 31,829,467 คน
  • หญิง 33,368,316 คน

ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 973,656 คน แบ่งเป็นชายหญิงดังนี้

  • ชาย 509,651 คน
  • หญิง 464,005 คน

โดยแต่ละจังหวัดมีจำนวนประชากรตามข้อมูลด้านล่างดังนี้

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.