ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 #วิชาสามัญ65 #gatpat65

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 #วิชาสามัญ65 #gatpat65

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

 • 9 ธันวาคม 2564 : ลงทะเบียนในระบบ TCAS65
 • 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 : สมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ สูงสุดไม่เกิน 15 วิชาจาก 23 วิชา
 • 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2565 : พิมพ์ใบที่นั่งสอบ
 • 12-15 มีนาคม 2565 : สอบ GAT/PAT
 • 19-20 มีนาคม 2565 : สอบวิชาสามัญ
 • 18 เมษายน 2565 : ประกาศผลสอบ GAT/PAT
 • 20 เมษายน 2565 : ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ
 • 21-28 เมษายน 2565 ยื่นคำร้อขอทบทวนผลสอบออนไลน์

ปฎิทินการสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

 • เวลา 08.30 – 10.00 น. / 69 ชีววิทยา
 • เวลา 11.00 – 12.30 น. / 49 ฟิสิกส์ , 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • เวลา 13.30 – 15.00 น. / 09 ภาษาไทย
 • เวลา 15.30 – 17.00 น. / 19 สังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

 • เวลา 08.30 – 10.00 น. / 39 คณิตศาสตร์1 , 89 คณิตศาสตร์2
 • เวลา 11.00 – 12.30 น. / 29 ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.30 – 15.00 น. / 59 เคมี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.