จำนวนประชากรไทย 2566 อัพเดทล่าสุด (พร้อมจำนวนประชากรแยกตามจังหวัดในประเทศไทย)

ข้อมูลจำนวนประชากรในประเทศไทยปี 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ จำนวนประชากรกี่คน แต่ละจังหวัดมีกี่คน วันนี้ Zcooby หาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขสถิติเหล่านี้ที่อัพเดทล่าสุด (ปี พ.ศ. 2566) มาฝากกันนะครับ

โดยประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 มีข้อมูลดังนี้


จำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ปี 2566

จำนวนประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมด

66,090,475 คน

โดยแบ่งดังนี้

สัญชาติไทย จำนวน 65,106,481 คน แบ่งเป็นชายหญิงดังนี้

  • ชาย 31,755,032 คน
  • หญิง 33,351,449 คน

ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน แบ่งเป็นชายหญิงดังนี้

  • ชาย 515,583 คน
  • หญิง 468,411 คน

โดยแต่ละจังหวัดมีจำนวนประชากรตามข้อมูลด้านล่างดังนี้

ที่มา : ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.