ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 26 มิถุนายน 2562 #ประชุมสภา

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทาง Zcooby ขอแนะนำถ่ายทอดสดการประชุมสภา

ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 ซึ่งมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณากระทู้ถามทั่วไป 3 เรื่อง เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง เรื่องด่วน 2 เรื่อง และเรื่องที่เสนอใหม่อีก 1 เรื่อง

ที่มา : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 25 กรกฎาคม 2562

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.