26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดหรือไม่?เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 หลายคนที่ทำงานอาจจะสงสัยว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดหรือไม่? ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลนี้มีให้ทราบครับ26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดหรือไม่?

แม้จะมีมติจากทางรัฐบาลแล้วว่า

ให้วัน 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ

โดยอ้างอิงข้อมูลจาก วันที่ 26 ก.ย. 60  เวลา 15.15 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ทาง พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องเกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เสนอ ดังนี้

 1. ให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว เนื่องจากในวันพุธที่ 25 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันออกพระเมรุมาศก่อนวันถวายพระเพลิง และวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันต่อเนื่อง คณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะกรรมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ ได้วางแผนรองรับครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัตินั้น เนื่องจากการปฏิบัติงานในพิธีช่วงก่อน และหลังวันที่ 26 ตุลาคม เป็นการปฏิบัติราชการ จึงให้หน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาผ่อนผัน หากจะต้องใช้เวลาราชการเพื่อการเดินทาง และเตรียมการตามสมควร

โดยในเช้าวันที่ 16 ตุลาคม ทางรายการข่าว “เรื่องเล่าเช้านี้” ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบการ อนุญาติให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดงาน

เพื่อให้ลูกจ้างทั้งไทยและต่างด้าวได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ตามสถานที่กำหนดใกล้บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ

สรุปเรื่องวันหยุด 26 ตุลาคม 2560

ทางรัฐบาลประกาศให้ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดพิเศษ มิใช่วันหยุดประจำปี และทางกระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือ

ดังนั้น ทางนายจ้างหรือสถานประกอบการแต่ละแห่งจะเป็นผู้พิจารณาประกาศเรื่องวันหยุดวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ว่าจะให้มีผลบังคับใช้ในที่ทำงานของตอนหรือไม่? (ซึ่งส่วนมากจะถือให้เป็นวันหยุดครับ)Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.