ถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2017 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560 (พร้อมโปรแกรมการแข่งขัน)

ถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2017 วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ สำหรับผู้ที่ชมการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ ท่านสามารถชมการแข่งขันรายการต่างๆ ผ่านทาง ช่อง สทท. 11 ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 09.00 น.

หากท่านต้องการชมผ่าน youtube ท่านสามารถชมผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้ครับ

โปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2017 วันนี้  28 สิงหาคม 2560

07.30 น. เทควันโด ชิง 3 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 54 กิโลกรัม ชาย รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 46 กิโลกรัม หญิง รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 53 กิโลกรัม หญิง รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 54 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 46 กิโลกรัม หญิง รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 53 กิโลกรัม หญิง รอบ 8 คน

08.00 น.   ขี่ม้า ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ชิง 1 เหรียญทอง
ขี่ม้า ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง บุคคลเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ

08.00 น. เปตอง ชิง 1 เหรียญทอง
เปตอง คู่ผสม รอบ 8 คน
เปตอง คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ
เปตอง คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

08.00 น. ยกนํ้าหนัก ชิง 2 เหรียญทอง
ยกนํ้าหนัก ชาย 56 กิโลกรัม

08.00 น. กีฬาทางนํ้า
สกีนํ้า / เวคบอร์ด สลาลม หญิง
สกีนํ้า / เวคบอร์ด สลาลม ชาย
สกีนํ้า / เวคบอร์ด กระโดด หญิง
สกีนํ้า / เวคบอร์ด กระโดด ชาย
สกีนํ้า / เวคบอร์ด ทริค หญิง
สกีนํ้า / เวคบอร์ด ทริค ชาย

09.00 น. ยิมนาสติก ลีลา ชิง 5 เหรียญทอง
ยิมนาสติก ลีลา ประเภท ห่วง, บอล, คทา, ริบบิ้น รอบชิงชนะเลิศ

09.30 น. เรือใบ ชิง 2 เหรียญทอง
เรือใบ ชาย วินเซิร์ฟ RS One รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ หญิง วินเซิร์ฟ RS One รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Laser Standard เดี่ยว 1 มือ วันที่ 5
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Laser  Radial เดี่ยว 1 มือ วันที่ 5
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท  Laser  Radial เดี่ยว 1 มือ วันที่ 5
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ วันที่ 5
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท  Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ วันที่ 5

10.00 น. สควอช ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ
สควอช ทีมชาย รอบรองชนะเลิศ

11.00 น. มวยไทย
มวยไทย 51-54 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
มวยไทย 54-57 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
มวยไทย 60-63.5 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
มวยไทย 63.5-67 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
มวยไทย 67-71 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ

12.00 น. แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
แบดมินตัน ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ
แบดมินตัน หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ
แบดมินตัน คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ

12.30 น. คริกเก็ต ชิง 1 เหรียญทอง
คริกเก็ต ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ

13.00 น. จักรยาน ประเภทลู่ ชิง 4 เหรียญทอง  *แข่งยาวจนถึงคํ่า
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ ควอลิฟาย
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง สปริ้นท์ ควอลิฟาย
จักรยาน ประเภทลู่ สแครช ชาย รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย Omnium I (สแครช 10 กิโลเมตร)
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบ 8 คน สุดท้าย รอบแรก
จักรยาน ประเภทลู่ ชายเดี่ยว รอบควอลิฟาย
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบ 8 คน สุดท้าย รอบสอง
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย Omnium II (เทมโปเรซ 10 กิโลเมตร)
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบ 8 คนสุดท้าย ตัดสิน
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ  รอบที่ 1
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย Omnium III (ตัดตัว)
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ  รอบที่ 2
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2
จักรยาน ประเภทลู่ ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ  ตัดสิน
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ ตัดสิน
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบชิงชนะเลิศ  รอบที่ 1
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง สปริ้นท์ รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย Omnium IV (พ๊อยท์เรซ 25 กิโลเมตร)
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบชิงชนะเลิศ  รอบที่ 2
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง สปริ้นท์ รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2
จักรยาน ประเภทลู่ ชาย สปริ้นท์ รอบชิงชนะเลิศ  ตัดสิน
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง สปริ้นท์ รอบชิงชนะเลิศ ตัดสิน

13.00 น. เทควันโด ชิง 3 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 54 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 46 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 53 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 54 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 46 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 53 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 54 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 46 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 53 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ

13.00 น. ยกนํ้าหนัก ชาย 62 กิโลกรัม

14.00 น. ยิมนาสติก ลีลา ประเภท เชือก-บอลผสม และ กลุ่ม รอบชิงชนะเลิศ

15.00 น. ขี่ม้าโปโล ชิงเหรียญทองแดง

16.00 น. กระโดดนํ้า ชิง 3 เหรียญทอง
กระโดดนํ้า แพล็ตฟอร์ม 10 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
กระโดดนํ้า 1 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
กระโดดนํ้า 3 เมตร คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

17.30 น. ฮอกกี้ ชิง 1 เหรียญทอง
ฮอกกี้ ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ

18.00 น. สควอช หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
18.30 น. คริกเก็ต ทีมชาย ไทย พบ เมียนมาร์
19.00 น. สควอช ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.