ถ่ายทอดสดประชุมสภา 28 พฤศจิกายน #ประชุมสภา

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จะมี การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9 ทาง Zcooby ขอนำเสนอการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. มีกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9 (สมัยวิสามัญประจำปีครั้งที่ 2) โดยพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งที่ 8

โดยจัดขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 28 พฤศจิกายน 2562

จะมีการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 09.30 น. จนจบการประชุม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.