รายชื่อ 34 เครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย มียี่ห้อไหนบ้าง? (มีผลบังคับ 29 มีนาคม 2559)

ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 จะเป็นวันแรกที่มีผลบังคับใช้ 34 เครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เคยประกาศเตือนมาแล้วเมื่อปี2555 แต่ต้องมาประกาศซ้ำอีกครั้งเนื่องจากเครื่องสำอางกลุ่มนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ หลายคนอาจจะสงสัยและกังวลว่า เครื่องสำอางที่ตนใช้อยู่นั้น เข้าข่ายหนึ่งใน 34 เครื่องสำอางหรือไม่ ทาง Zcooby ขอนำรายชื่อมาฝากไว้ครับ

โดยทางราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศตอนพิเศษ 72 ง เกี่ยวกับ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ลงนามในประกาศโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเครื่องสําอาง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เครื่องสําอางที่มีชื่อดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย ประกอบด้วย

1. BEANNE บีแอน ครีมไข่มุกตราแตร

2. แอนตี้-ฟาร์ ครีม

3. แอนตี้-ฟาร์ โลชั่นกันฝ้า ปรับผิว

4. ROSE ครีมขจัดฝ้า

5. FAR-ACT ครีมรักษาฝ้า

6. CN คลินิก 99

7 .ครีมฝ้าเมลาแคร์

8. โลชั่นกันแดด กันฝ้า เมลาแคร์

9. ครีมวินเซิร์ฟ

10. โลชั่นวินเซิร์ฟ ลดฝ้ากันแดด

11. MUI LEE HIANG PEARL CREAM

12. เอสจี โลชั่นปรับสภาพผิว

13. เลนาว ครีมบํารุงผิวหน้ากลางคืน

14. NEW CARE นิวแคร์ ครีมประทินผิว

15. NEW CARE นิวแคร์ โลชั่นปรับสภาพผิว

16. 3 ทรีเดย์ ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน ครีมลดริ้วรอยหมองคล้ํา

17. 3 ทรีเดย์ ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน โลชั่นป้องกันแสงแดด

18. 3 ทรีเดย์ เนเชอรัล ครีมทาสิว

19. 3 ทรีเดย์ เนเชอรัล โลชั่นป้องกันแสงแดด

20. พรีม ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน ครีมลดริ้วรอย

21. พรีม ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน โลชั่นป้องกันแสงแดด

22. มิสเดย์ ครีมแก้สิว

23.มิสเดย์ ครีมแก้ฝ้า

24. พอลล่า ครีมทาสิว

25. พอลล่า ครีมทาฝ้า

26. พอลล่า โลชั่นกันแดดรักษาฝ้า

27. ครีมชาเขียว DR. JAPAN

28. ครีมชาเขียว MISS JAPAN

29.ชิชาเดะ ครีมหน้าขาว โสมผสมไข่มุกญี่ปุ่น

30. ครีมบัวหิมะ หลิง หลิง

31. ครีม QIAN MEI

32. ครีม QIAN LI

33. ครีม CAI NI YA 

34. ครีม JIAO LING

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคบตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

**********************

หากใครใช้อยู่ให้เลิกใช้นะครับ เพราะมีประกาศเป็นทางการจาก อย. แล้วนะครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.