แบ่งเขตเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา (29 พฤศจิกายน 2561)

เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2561  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเรื่อง แบ่งเขตเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่ >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/101/T_0005.PDF

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.