คำถาม 4 ข้อ จากนายกรัฐมนตรี ถึงประชาชนคนไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

หลังจากที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากคำถาม 4 ข้อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งให้ประชาชนคนไทยได้ตอบ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า 4 คำถามมีเนื้อหาอย่างไร? วันนี้ Zcooby จะทำการรวบรวมข้อมูลของคำถามเหล่านี้ครับ

คำถาม 4 ข้อ จากนายกรัฐมนตรี ถึงประชาชนคนไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่?

2.หากไม่ได้ จะทำอย่างไร?

3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง

4.ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่? หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข? และแก้ไขด้วยวิธีอะไร?

โดยตอนท้าย ทางนายกรัฐมนตรีได้ขอประชาชนส่งคำตอบ และความคิดเห็น มาทางศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัด แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมส่งให้ทางนายกรัฐมนตรี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.