ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พร้อมหมายกำหนดการ

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 จะมีพระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

กำหนดการถ่ายทอดสดพระราชพิธีราชาภิเษก วันที่ 5 พ.ค. จะมีถ่ายทอดสดระหว่างเวลา 08.40 น. จนถึงเสร็จสิ้นพิธี เวลาประมาณ 22.00 น.เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

แม้ว่าทาง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) จะทำการเผยแพร่การถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางสถานีโทรทัศน์แล้ว หากผู้ที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ (ที่มา : Youtube Thai PBS)


พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
เริ่มการถ่ายทอดสด : วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป


ถ่ายทอดสดพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค
เริ่มถ่ายทอดสด : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.