เพลง “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” (พร้อมเนื้อเพลง)

ใกล้จะถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นกำหนดการออกเสียงประชามติ หลังจากที่มีเพลงสำหรับการรณรงค์ให้ประชาชนมาออกเสียงประชามติอย่างเพลง “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” ทาง Zcooby เลยขอแนะนำช่องทางฟังเพลงนี้ พร้อมเนื้อเพลงที่หลายคนมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับ

โดยเพลง  “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” เป็นเพลงเพื่อใช้ในการรณรงค์การออกเสียงประชามติซึ่งแต่งโดยนายประยงค์ ชื่นเย็น นักเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่ง และเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เป็นผู้ประพันธ์เพลง และขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงโดยใช้นักร้องแต่ละภาคเป็นตัวแทนดังนี้

  • ภาคเหนือ ขับร้องโดย อาราดา พรหมพฤกษ์ (หลิว อาจารียา)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับร้องโดย ก้องหล้า ยอดจำปา (ก้อง ห้วยไร่)
  • ภาคกลาง ขับร้องโดย พรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี)
  • ภาคใต้ ขับร้องโดย พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า (บ่าววี)

สำหรับเนื้อหาของเพลงแบ่งเป็น 4 ตอน เพื่อสื่อให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมและร่วมภ­าคภูมิใจในการจัดการออกเสียงประชามติซึ่งเ­ป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศไทยในค­รั้งนี้

ฟังเพลง “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง”

เนื้อเพลง “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง”

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

กกต ขอรณรงค์ ขอเชิญพี่น้องทุกคนไปลงประชามติ พี่น้องทุกคนไปลงประชามติ

รัฐธรรมนูญ เป็นกติกา นำมาซึ่งรากฐานแห่งการปรองดอง

รักกันฉันท์พี่ฉันท์น้อง สังคมปรองดอง มั่นคงอบอุ่น

บ้านเมืองจะก้าวรุกไป เราต้องร่วมมือ ร่วมใจค้ำจุน

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ คำตอบอยู่ที่คุณใช้วิจารณญาณ

พี่น้องอีสานบ้านเฮา อย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวา

ใช้สติพิจารณา เนื้อหาถ้อยความ หลักการสำคัญ

ออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์ ร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองนำกัน

ให้ฮู้เขาฮู้เฮาเท่าทัน เฮาคนอีสานอย่าให้ไผมาตั๊วได้

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

กกต ขอรณรงค์ ขอเชิญพี่น้องทุกคนไปลงประชามติ พี่น้องทุกคนไปลงประชามติ

ปักษ์ใต้คนใต้แหลงใต้ รักประชาธิปไตย รักความเสรี

ไปลงประชามติ เป็นพลเมืองดี หน้าที่ของชาวไทย

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ช่วยนำพาชาติ ให้เจริญก้าวไกล

ดอกไม้ประชาธิปไตย หกสิบห้าล้านใจ คนไทยบานสะพรั่ง

ปี้น้องชาวเหนือหมู่เฮา อย่าฮือใครเขาชักจูงตี้นำ

ต้องหมั่นเฮียนฮู้ติดตาม ศึกษาเนื้อความเฮื่อมันกระจ่าง

บ้านเมืองจำก้ำจะจุน รัฐธรรมนูญต้องเป็นที่ตั้ง

หนึ่งเสียง หนึ่งใจ หนึ่งพลัง สรรสร้างบ้านเฮาเมืองเฮา

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

กกต ขอรณรงค์ ขอเชิญพี่น้องทุกคนไปลงประชามติ พี่น้องทุกคนไปลงประชามติ

พี่น้องทุกคนไปลงประชามติ (x3)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.