ถ่ายทอดสด พิธีซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 7 ตุลาคม 2560ในวันที่ 7, 15, 21 ตุลาคม 2560 จะมีพิธีซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย หลายท่านที่อาจจะไม่ได้ไปร่วมชมพิธีนี้ ทาง Zcooby ขอแนะนำลิ้งค์สำหรับชมการถ่ายทอดสดครับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ คืออะไร?

การอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสูพระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศ
มาสูพระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร ตามโบราณกาลจะอัญเชิญดวยขบวนพระราชอิสริยยศ
ซึ่งเรียกวา “ริ้วขบวน” โดยแตละริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจํานวนมาก พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระอิสริยยศ

การจัดริ้วขบวนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
จำนวน ๖ ริ้วขบวน โดยมีการบูรณะตกแต่งราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการอัญเชิญพระบรมศพ
พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร
รวมทั้งซักซ้อมการเคลื่อนขบวนให้งดงามประหนึ่งราชรถเคลื่อนบนหมู่เมฆส่งเสด็จสู่สวรรค์

*************************************

ถ่ายทอดสด พิธีซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 7 ตุลาคม 2560Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.