อโกด้า (Agoda) ปฏิเสธการเป็นพันธมิตรร่วมกับ “อาชีพนักท่องเที่ยว” #dreamtrips

หลังจากที่มีการถกประเด็นเรื่อง “อาชีพนักท่องเที่ยว” ในเว็บพันทิปดอทคอม ส่วนหนึ่งได้มีการอ้างอิงถึง อโกด้า (Agoda) เว็บท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่เป็นพันธมิตรของบริษัทขายตรง Worldventures ซึ่งตอนนี้ทางอโกด้า ได้ออกมาปฎิเสธในเรื่องการเป็นพันธมิตรนี้แล้ว

imagen_agoda_g

โดยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ทางบริษัท อโกด้า คัมปะนี พีทีอี แอลทีดี และ บริษัท อโกดา เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ อโกด้า (AGODA) ได้ออกแถลงการณ์กรณีมีผู้แอบอ้างว่า อโกด้าได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นความเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
559000009943502

ด้วย บริษัท อโกด้า คัมปะนี พีทีอี แอลทีดี และ บริษัท อโกดา เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอกิป แอลแอลซี ให้ใช้นามเครื่องหมายบริการ “อโกด้า” “AGODA” และ “สัญลักษณ์จุดวงกลมห้าจุดสีเรียงต่อกัน” ตามทะเบียนเครื่องหมายบริการเลขที่ บ61708, บ61520, บ40371, บ40664, บ70705 และ บ70693 ซึ่งจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า จากกรณีที่มีการตั้งกระทู้ ระวัง!!! ขายตรง ‘อาชีพนักท่องเที่ยว’ Worldventures ถูกแบนแล้วในนอร์เวย์+ เรื่องราวอื่นๆที่เขาไม่บอกคุณ บนเว็บไซต์ http://pantip.com/topic/35429012 ซึ่งเนื้อหากระทู้ส่วนหนึ่งปรากฎว่า มีบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อ “AGODA” โดยไม่ได้รับอนุญาต แอบอ้างว่าบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทขายตรงดังกล่าว ซึ่งเป็นความเท็จ และทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ข้อความดังกล่าวอาจเป็นการกระทำละเมิดต่อบริษัทฯ และผู้แอบอ้างใช้ชื่อ “AGODA” รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
       
       บริษัทฯขอยืนยันข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการใดๆ ไม่ได้เป็นพันธมิตรหรือร่วมกันดำเนินธุรกิจ ไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนและไม่ได้มีสถานะใดๆทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย WorldVentures ตามที่มีการกล่าวอ้าง ทั้งนี้ นอกเหนือจากเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ http://pantip.com/topic/35429012 บริษัทฯยังตรวจสอบพบอีกว่ามีบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า “AGODA” โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกหลายราย
       
       ตามที่บริษัทเรียนยืนยันไปข้างต้นว่า บริษัทฯไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการใดๆ ไม่ได้เป็นพันธมิตรหรือร่วมกันดำเนินธุรกิจ ไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนและไม่ได้มีสถานะใดๆทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัท WorldVentures บริษัทฯจึงขอให้บุคคลใดก็ตามที่แอบอ้างใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า “AGODA” หยุดแสดงข้อความในลักษณะดังกล่าวทันที มิเช่นนั้น บริษัทฯมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่แอบอ้างบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า “AGODA” ต่อไป

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.