น้ำหนักกระเป๋าแอร์เอเชีย มีราคาเท่าไหร่บ้าง? (บินในประเทศ) #Airasia

หลังจากที่แอร์เอเชียได้มีการออกตั๋วโปรโมชั่นแบบบุฟเฟ่ต์ สำหรับบินในประเทศไม่อั้น แต่ราคานี้ไม่รวมค่าน้ำหนัก ค่าที่นั่ง และภาษีสนามบิน วันนี้ Zcooby เลยขอนำข้อมูลเกี่ยวกับราคาน้ำหนักกระเป๋าของแอร์เอเชีย ที่อาจต้องซื้อเพิ่มว่า มีราคาเท่าไหร่? มีขนาดน้ำหนักใดบ้าง?

สำหรับราคาน้ำหนักกระเป๋าสำหรับเส้นทางในประเทศ ที่ทางแอร์เอเชียใช้อยู่ ณ ตอนนี้ (กรกฎาคม 2563) จะแบ่งเป็นสองแบบคือ

  • ราคาน้ำหนักกระเป๋า จากเส้นทางกรุงเทพ (DMK) > ปลายทางจังหวัดอื่นๆ ในไทย
  • ราคาน้ำหนักกระเป๋า จากเส้นทางจากจังหวัดอื่นๆ ในไทย > กรุงเทพ (DMK)

น้ำหนักกระเป๋าแอร์เอเชีย (บินในประเทศ)

น้ำหนักสัมภาระ (กิโลกรัม)ดอนเมือง > ต่างจังหวัดต่างจังหวัด > ดอนเมือง
15 Kg.378 บาท360 บาท
20 Kg.399 บาท380 บาท
25 Kg.514 บาท490 บาท
30 Kg.805 บาท770 บาท
40 Kg.997.5 บาท950 บาท

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.