แอมโมเนียมไนเตรท คืออะไร? ข้อควรระวังเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรท

แอมโมเนียมไนเตรท คืออะไร? ข้อควรระวังเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรท

แอมโมเนียมไนเตรท คืออะไร?

แอมโมเนียมไนเตรตเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีสูตรทางเคมี NH ₄NO เป็นที่รู้จักในวงกว้างในการทำเป็น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3)

แอมโมเนียมไนเตรท ผลิตขึ้นจากการผสมของกรดซิตริกและแอมโมเนียแก๊ส จากนั้นทำให้แห้งและกลายเป็นของแข็งมีลักษณะเป็นรูพรุน (Prill) เป็นก้อนหรือเกล็ด

การนำปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำระเบิดมีมานานแล้วโดยนำไปผสมกับเชื้อเพลิง เนื่องจากระเบิดที่ได้ใช้งานง่าย และมีราคาถูก จึงนิยมใช้มากในเหมืองถ่านหิน เหมืองหิน เหมืองแร่โลหะ และอื่นๆ

สำหรับการนำปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตไปใช้ทำระเบิดเพื่อก่อการร้ายเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1970 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่น อัฟกานิสถาน เป็นต้น ก็ยังนิยมทำและใช้อยู่ เนื่องจากระเบิดแบบนี้ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนประกอบ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ระเบิดปุ๋ย (fertilizer bomb)


ข้อควรระวังเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรท

แอมโมเนียมไนเตรทนั้น หากสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ อาจะทำให้ติดไฟและปลดปล่อยก๊าซและควันพิษออกมาได้ ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายทั้งสุขภาพและทรัพย์สิน

ข้อควรปฏิบัติในการจัดเก็บ

  • ลงบันทึกเกี่ยวกับแอมโมเนียมไนเตรตที่จัดเก็บ, ใช้หลัก มาก่อน-ออกก่อน ในการเคลื่อนย้ายแอมโมเนียมไนเตรต
  • ดูแลรักษาพื้นที่จัดเก็บให้สะอาดอยู่เสมอ
  • อบรมพนักงานในพื้นที่จัดเก็บให้เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินอยู่เสมอ
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมี หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในบริเวณที่จัดเก็บ
  • จัดให้มีน้ำพร้อมใช้ กรณีที่แอมโมเนียมไนเตรตเคมีอาจเกิดการคลายไอความร้อนและมีควัน/ก๊าซ
  • แยกเก็บแอมโมเนียมไนเตรตซึ่งจัดอยู่ในหมวดสินค้าอันตราย (DG) ชนิดสารติดไฟ 5.1 ให้ห่างจากสารไวไฟ สารที่เข้ากันไม่ได้และแหล่งความร้อนโดยปิดป้ายพร้อมระบุอันตราย

ข้อห้าม

  • ห้ามสูบบุหรี่ใกล้แอมโมเนียมไนเตรตและติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่
  • ห้ามใช้ไฟสว่างที่คายความร้อนมาก เช่น สปอตไลต์ ใกล้กองแอมโมเนียมไนเตรตในระยะ 60 เซนติเมตร
  • ห้ามเก็บสารไวไฟ อาทิ ก๊าซหุงต้ม, น้ำมัน หรือสารหล่อลื่น ไว้ใกล้แอมโมเนียมไนเตรต
  • ห้ามเก็บวัสดุติดไฟได้ อาทิ ไม้, กล่องกระดาษ, หรือสารเคมีการเกษตรไว้ใกล้แอมโมเนียมไนเตรต

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.