อวดอุตริมนุสธรรม คืออะไร?

หลายครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับวงการพุทธศาสนา คำหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะได้ยินบ่อยๆ นั่นคือคำว่า อวดอุตริมนุสธรรม หลายคนอาจจะสงสัยว่า มันคืออะไร Zcooby หาข้อมูลมาแนะนำครับ

อวดอุตริมนุสธรรม คืออะไร?

อุตริมนุสธรรม หรือ อุตริมนุษยธรรม แปลว่า ธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ หรือธรรมของมนุษย์ผู้ยวดยิ่ง ได้แก่ คุณวิเศษซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมีหรือเป็นได้ มิใช่วิสัยของมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นวิสัยของผู้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว ซึ่งก็คือ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค และผล

การที่พระภิกษุ อวดอุตริมนุสธรรม เป็นความหมายในเชิงที่ว่า ภิกษุแสดงตนหรือพูดให้ผู้อื่นเข้าใจเช่น

  • ตนได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้
  • ตนได้บรรลุวิโมกข์
  • ได้สมาธิ สามารถเข้าสมาบัติได้
  • สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างนั้นอย่างนี้
  • เป็นผู้รู้ ผู้หยั่งรู้ อวดคุณวิเศษ

ในพระวินัยจะมีระบุว่า พระสงฆ์ห้ามอวดอุตตริมนุสธรรม ซึ่งนั่นก็คือ ห้ามบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.