Articles by zcooby

Uncategorized

ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 7 (มารยาทและจิตสำนึก)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด…

Uncategorized

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 6 (ป้ายแนะนำ)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด…

Uncategorized

ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 5 (ป้ายเตือน)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด…

Uncategorized

ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 4 (ป้ายบังคับ)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด…

Uncategorized

ความรู้สอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 3 (เครื่องหมายพื้นทาง)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็น ความรู้สอบใบขับขี่ล่าสุด…

Uncategorized

ความรู้สอบใบขับขี่2557 ตอนที่ 2 (กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็นความรู้สอบใบขับขี่2557…

Uncategorized

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ 2557 ตอนที่ 1 (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์)

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการปรับเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยการเพิ่มข้อสอบจากเดิม 30 ข้อเป็น 50 ข้อ และต้องสอบผ่านเกณฑ์ 90% (ทำได้ 45 ข้อขึ้นไป) จากเดิม 75% เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความเข้าใจในการขับรถบนท้องถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ โดยแบ่งตามหมวดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับ โดยบทความนี้จะเป็นความรู้สำหรับการสอบใบขับขี่…

Mobile

iOS 8 ใช้กับไอโฟน,ไอแพด,ไอพอดรุ่นไหนได้บ้าง?

หลังจากที่ทาง Apple ได้ทำการเปิดตัวระบบปฎิบัติการบนมือถือและแทบเล็ตอย่าง iOS 8 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีคุณสมบัติที่อัพเกรด,ปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ (iOS 7) ทำให้บรรดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ้ล ไม่ว่าจะเป็น ไอโฟน ไอแพด หรือ ไอพอด ทัช อาจจะอยากรู้ว่า เครื่องของตนสามารถอัพเกรดไปเป็น iOS8 ได้หรือไม่…

Uncategorized

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 11 (การรับรู้สถานการณ์อันตราย)

กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 11 (การรับรู้สถานการณ์อันตราย) ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด…

Uncategorized

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 10 (รูปภาพจราจร)

กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 10 (รูปภาพจราจร) ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด…