ห้ามขายเหล้า 2563 : กรุงเทพห้ามจำหน่ายสุราถึงวันไหนกันแน่? (อัพเดทล่าสุด 20 เมษายน 2563)

หลังจากที่มีการประกาศห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดย ณ ตอนนี้ มีผลทั่วประเทศ หลายคนที่ทราบข่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน 2563 ณ วันนี้ (20 เมษายน 2563) หลายคนอาจจะอยากทราบว่า ในวันพรุ่งนี้ (21 เมษายน 2563) สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือยัง? วันนี้ Zcooby หาคำตอบให้ทราบครับ

กรุงเทพห้ามจำหน่ายสุราถึงวันไหนกันแน่?

ก่อนหน้านี้ : กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน 2563

วันนี้ (20 เม.ย. 63) : นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) กรุงเทพมหานคร

โดยประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งคือ มาตรการที่ กทม.ออกประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่น

เนื่องจากวันที่ 20 เมษายน ครบกำหนดเวลาตามประกาศเดิม ดังนั้นคณะกรรมการอำนวยการฯ จึงต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาว่าจะผ่อนปรนมาตรการ หรือขยายเวลาคำสั่งปิดต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และองค์ประกอบ ปัจจัยอื่นๆ พบว่าขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ เพราะพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคม และเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้คนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีมาตรการตรวจคัดกรองที่เข้มข้น แต่จากการตรวจคัดกรองก็ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ แม้จะเป็นจำนวนที่น้อย แต่ไม่ควรประมาท กทม.จึงจำเป็นต้องขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนมีการไปรวมกลุ่ม ชุุมนุม พบปะ สังสรรค์กัน เพราะหากเป็นเช่นนั้นสถานการณ์การระบาดจะรุนแรงขึ้นอีกได้ คาดว่าจะถึงวันที่ 30 เมษายนนี้

สรุปว่า

คาดว่ากรุงเทพมหานคร จะทำการงดจำหน่ายสุรา,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.