“บ้านดีมีดาวน์” รายละเอียดโครงการรัฐช่วยดาวน์บ้าน 50,000 บาท www.บ้านดีมีดาวน์.com

เรียกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่งในช่วงปลายปีนี้ กับโครงการ รัฐช่วยผ่อน บ้านดีมีดาวน์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า คือโครงการอะไร? ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และมีรายละเอียดอย่างไร? วันนี้ Zcooby หาคำตอบมาให้ทราบกัน

บ้านดีมีดาวน์ คืออะไร?

โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ที่จะมีขึ้นในปลายปี 2562 เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาท ต่อราย

โดยผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ระยะเวลาโครงการ บ้านดีมีดาวน์

ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มี.ค. 2563

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ บ้านดีมีดาวน์ ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 62 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ลงทะเบียน บ้านดีมีดาวน์

www.บ้านดีมีดาวน์.com

(รออัพเดทลิ้งค์ในช่วงใกล้วันที่ 11 ธันวาคม 2562)

รายละเอียดโครงการ บ้านดีมีดาวน์

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านเว็บ www.บ้านดีมีดาวน์.com

ผู้เข้าร่วมโคงการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึุง 31 มีนาคม 2563 โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปตรวสอบคุณสมบัติกับ กรมการปกครอง กรมสรรพากร NCB และ ITMX

ขั้นตอนที่ 2 รอรับ SMS แจ้งผลรอบแรก

ผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก

  • กรมการปกครอง : มีตัวตนตามฐานข้อมูล
  • กรมสรรพากร : อยู่ในระบบฐานภาษีและมีรายได้ปีละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาคำขอกู้

สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ อนุมัติเงินกู้และดำเนินการจดจำนองให้แล้วเสร็จ โดยสถานบันการเงินต้องรับผิดชอบหากพบภายหลังว่า

  • ผู้ได้รับสิทธิ์มีการขอกู้ที่ผิดวัตถุประสงค์มาตรการ
  • เป็นผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองก่อน 27 พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลกับ NCB และ ITMX

ระบบตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินของผู้กู้ร่วมมาตราการกับ NCB และ ITMX

  • ตรวจสอบ วัตถุประสงการกู้กับสถาบันการเงิน
  • ตรวจสอบ วันจดจำนองกับ NCB
  • ตรวตสอบ ความถูกต้องของเลขที่ PROMT PAY (ID card เท่านั้น) กับ ITMX

ขั้นตอนที่ 5 โอนเงิน 50,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะ เข้าบัญชี PROMT PAY ที่ผู้กับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก

ขั้นตอนที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงินโอน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.