bersih4 บนเสื้อเหลืองคืออะไร? จากเหตุการณ์การชุมนุมในมาเลเซีย

ในช่วงนี้ หลายคนที่ติดตามข่าวเรื่องการที่ประชาชนชาวมาเลเซียออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ‘นาจิบ ราซัก’ ลาออก หลังถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 700 ล้านเหรียญสหรัฐจากกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจ 1MDB เข้าบัญชีส่วนตัว หลายท่านอาจจะเห็นคำว่า BERSIH4 บนเสื้อเหลืองของผู้เข้าชุมนุมมีความหมายว่าอะไร และเสื้อเหลืองสื่อถึงอะไร วันนี้ Zcooby จะมาเล่าถึงความหมายของสองสิ่งนี้ครับ

BERSIH4 คืออะไร? แปลว่าอะไร?

Bersih เป็นคำในภาษามลายู แปลว่า สะอาด

ส่วนเลข 4 นั้นเป็นจำนวนครั้งในการชุมนุม

ที่มาของกลุ่มเบอเซะ (Bersih) เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการเลือกตั้งเสรีและยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2549 เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งในมาเลเซีย เช่น

  • ให้ปรับปรุงระเบียบการเลือกตั้ง
  • ให้ปฏิรูประบบลงคะแนนทางไปรษณีย์ เนื่องจากเกรงว่าจะไม่โปร่งใส
  • เรียกร้องให้ใช้หมึกที่ลบไม่ออกในการลงคะแนน
  • อนุญาตให้ทุกพรรคการเมืองเข้าถึงสื่อสารมวลชน
  • ยุติการเมืองสกปรก

โดยการชุมนุมในครั้งก่อนจะมีดังนี้

  • การชุมนุม “Bersih” ครั้งแรกเมื่อ 10 พ.ย. 2550
  • การชุมนุม “Bersih 2.0” เมื่อ 9 ก.ค. ปี 2554
  • การชุมนุม “Bersih 3.0” เกิดขึ้นเมื่อ 28 เม.ย. 2555

โดยทุกครั้งจบลงด้วยการสลายการชุมนุมโดยตำรวจมาเลเซีย

ส่วนเสื้อเหลืองเป็นสีหลักของกลุ่ม Bersih ส่วนสีแดงจะเป็นสีสัญลักษณ์ของกลุ่มแอนตี้ Bersih และสนันสนุนรัฐบาล

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.