บิ๊กแดง คือใคร? ประวัติของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

บิ๊กแดง คือใคร? – พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประวัติของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ชื่อจริง : พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ชื่อเล่น : แดง

ชื่อเรียกอื่นๆ : ผู้การแดง, บิ๊กแดง

วันเกิด : 23 มีนาคม พ.ศ. 2503

ชีวิตครอบครัว : เป็นบุตรชายคนโตของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่มีบทบาทในเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 กับ พันเอกหญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 (ตท.20)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 31 (จปร.31)
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เทิร์น วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
 • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

ชีวิตสมรส : พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ สมรสครั้งแรกกับอมฤดา (สกุลเดิม อมฤต) มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ

 • ร้อยเอก พิรพงษ์ คงสมพงษ์ (ชื่อเล่น พลุ)
 • ร้อยโท แพทย์หญิงอมรัชต์ คงสมพงษ์ (ชื่อเล่น เพลิน สมรสกับพันเอกไชยสิริ วิบูลมงคล)

ต่อมาพลเนกอภิรัชต์และอมฤดาได้หย่าขาดจากกัน ปัจจุบัน พลเอก อภิรัชต์ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ (สกุลเดิม ศิริจรรยา) อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ

 • นักบินศูนย์การบินทหารบก, ฝ่ายเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)
 • รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง เสธ.ร.11 รอ.)
 • ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 พัน 2 รอ.)
 • เสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (เสธ.ร.11 รอ.)
 • รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.ร.11 รอ.)
 • เสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (เสธ.พล.1 รอ.)
 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.)
 • ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
 • ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • รองแม่ทัพภาคที่ 1
 • แม่ทัพน้อยที่ 1
 • แม่ทัพภาคที่ 1
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • ผู้บัญชาการทหารบก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.