บิ๊กแอร์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของ บิ๊กแอร์บูล พล.อ.อ. แอร์บูล สุทธิวรรณ

บิ๊กแอร์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของ พล.อ.อ. แอร์บูล สุทธิวรรณ

บิ๊กแอร์ คือใคร?

บิ๊กแอร์ หรือ บิ๊กแอร์บูล เป็นชื่อเรียกของ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (เตรียมทหารรุ่นที่ 21, เกษียณ ต.ค.2565) ได้ถูกนำเสนอชื่อขึ้นเป็น ผบ.ทอ. หรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยทาง พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. คนปัจจุบัน (คนที่ 26) เป็นผู้นำเสนอ


ประวัติของ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ

ชื่อจริง : พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ

ชื่อเล่น : แอร์

ชื่อที่รู้จัก : บิ๊กแอร์, บิ๊กแอร์บูล

ที่มาของชื่อแอร์บูล : บิดา เป็น ทอ. เคยฝึกร่วมกับ หน่วยบิน Airbull ของสหรัฐอเมริกา ด้วยความประทับใจ จึงนำมาตั้งชื่อลูกชาย

วันเดือนปีเกิด : 6 มีนาคม พ.ศ. 2504

อายุ : 59 ปี

ครอบครัว : สมรสกับ ผศ. ดร. พรรณระพี สุทธิวรรณ มีบุตรสาว 1 คน


ผลงานที่ผ่านมา

  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
  • ปลัดบัญชีทหารอากาศ
  • ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ที่ประเทศสิงคโปร์
  • นักบิน C-130 อดีต ผบ. ฝูงบิน 601 ผู้การกองบิน6 ดอนเมือง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.