ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 #เรียนออนไลน์ (ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ)

ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งเป็นระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล 1-3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาล 1-3

อนุบาล 1 (อ.1 ) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42318

อนุบาล 2 (อ.2 ) คลิ้ก > https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42319

อนุบาล 3 (อ.3 ) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42320


ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42309

ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป.2) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42311

ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42312

ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42313

ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป.5) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42314

ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42315


ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42321

มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42316

มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42317

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42329

มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42330

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) คลิ้ก >> https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42331


ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.