บูร์กินาฟาโซ อยู่ตรงไหน? รู้จักประเทศบูร์กินาฟาโซบูร์กินาฟาโซ อาจจะเป็นชื่อที่หลายคนไม่ทราบว่าเป็นชื่อประเทศๆ หนึ่งในโลก วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศนี้มาฝากครับบูร์กินาฟาโซ อยู่ตรงไหน?

ประเทศ บูร์กินาฟาโซ (Burkina Faso)เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปแอฟริกา เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2503 (ชื่อเดิมคือ อัปเปอร์วอลตา และเปลี่ยนชื่อเป็นบูร์กินาฟาโซในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2527) โดยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศนี้อยู่ในโซนตะวันตกของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือ

  • ทางเหนือติดกับประเทศมาลี
  • ตะวันออกติดกับประเทศไนเจอร์
  • ตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเบนิน
  • ทิศใต้ติดกับประเทศโตโกและประเทศกานา
  • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศโกตดิวัวร์ (หรือไอเวอรีโคสต์)

บูร์กินาฟาโซ ใช้สกุลเงิน ฟรังก์ซีเอฟเอแอฟริกาตะวันตก (XOF)

สภาพโดยทั่วไปของ บูร์กินาฟาโซ

บูร์กินาฟาโซเป็นประเทศยากจนลำดับต้นๆ ตามการจัดลำดับของสหประชาชาติ ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเนื่องจากภัยแล้ง ความเสื่อมของดินซึ่งกำลังแปรสภาพเป็นทะเลทราย (desertification) การขาดแคลนน้ำ ไม่มีทางออกทางทะเล นอกจากนี้ ยังเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคงมนุษย์ (human security) เช่นอัตราความไม่รู้หนังสือของประชาชนที่มีสูงถึงร้อยละ 70 และประชากรมีอายุเฉลี่ยเพียง 44 ปี เนื่องจากประสบปัญหาโรคระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์และมาลาเรีย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสังคมโดยเน้นด้านการศึกษาและการ สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

บูร์กินาฟาโซมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ แหล่งแร่ธาตุในบูร์กินาฟาโซครอบคลุมพื้นที่ 22% ของพื้นที่ ประเทศทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวมิได้เป็นไปอย่างเต็มที่ เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนากิจการเหมืองแร่อย่างจริงจัง การสำรวจแหล่งแร่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและส่วนใหญ่ยังมิได้มีการขุดเจาะ

สภาพภูมิอากาศของประเทศ บูร์กินาฟาโซ

บูร์กินาฟาโซมีภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้ง จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดยเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศ ในขณะที่ทางตอนเหนือ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย จะมีฝนไม่มากนัก ส่วนฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 14–35 องศาเซลเซียสBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.