ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty-First Century เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร?

ชื่อของหนังสือ Capital in the Twenty-First Century กลายเป็นชื่อหนังสือที่ได้รับความสนใจมากขึ้น หลังจากที่เป็นหนังสือแนะนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย หลายคนอาจจะอยากทราบว่า หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร?

Capital in the Twenty-First Century หรือชื่อในภาษาไทยว่า “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21” ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือเศรษฐศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ที่สุดของทศวรรษนี้ เขียนโดย Thomas Piketty (โทมัส พิเก็ตตี) แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ แสงดาว เป็นหนังสือขนาด 824 หน้า ราคาปกติอยู่ที่ 900 บาท

ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty-First Century

ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty-First Century เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร?

“โทมัส พิเก็ตตี” (Thomas Piketty) เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เขามองโลกตามความเป็นจริงว่า “ความเหลื่อมล้ำ” นั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ และไม่อาจแก้ปัญหาด้วยการให้ทุกคน “มี” เท่า ๆ กันหรือเหมือน ๆ กันได้ อย่างไรก็ตาม เขาก็มองว่าสังคมควรมีคุณธรรมพื้นฐานบางประการ ดังนั้นความไม่เท่ากันจึงควรจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมัน “มีประโยชน์ต่อส่วนรวม” เท่านั้น

หนังสือ “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty-First Century” เล่มนี้ เป็นผลผลิตของการเก็บข้อมูลอันยาวนานแบบลงไปขลุกกันถึงลูกถึงคนจริง ๆ ข้อมูลที่รวบรวมมามีทั้งข้อมูลภาษี เงินเดือนรายได้ประชาชาติ ความมั่งคั่ง ผลตอบแทนรายปีของทุน ทั้งหมดครอบคลุมเวลาสามศตวรรษ (ศตวรรษที่ 18 – ต้นศตวรรษที่ 21) และมากกว่า 20 ประเทศ เมื่อหาข้อมูลเหล่านี้ได้แล้ว จึงได้ทำการวิเคราะห์ ค้นหาแบบแผนทางประวัติศาสตร์ หาภาพรวมที่แท้จริงว่า “มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่” และ “ถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไป อนาคตจะเป็นอย่างไร?”

หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้และข้อเท็จจริงด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่มีปัญหาและไม่ขยายตัว ซึ่งปัญหานี้ทำให้การเติบโตของรายได้ของคนส่วนใหญ่มีข้อจำกัด ขณะที่กลุ่มคนร่ำรวยที่ได้รับผลประโยชน์จากทุนก็ยิ่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้น การอ่านหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้ว ยังเป็นการเปิดโลกใหม่ เหมือนพาเราไปดูโลกที่เราอยู่ในมุมสูงขึ้น ให้เราเข้าใจเรื่องเงินเรื่องทองและความเป็นไปในโลกนี้มากขึ้น พูดอีกอย่างก็คือ พิเก็ตตีประสบความสำเร็จในการทำให้เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องทฤษฎีชั้นสูงเข้าใจยาก แต่เป็นเรื่องปากท้องรอบตัวเราจริง ๆ นับเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง!


สารบัญของหนังสือ “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 “

ภาคที่ 1 : รายได้และทุน

 1. รายได้และผลผลิต
 2. การเติบโต : ภาพมายาและความจริง

ภาคที่ 2 : พลวัตอัตราส่วนทุน/รายได้

 1. การแปลงโฉมของทุน
 2. จากยุโรปเก่าสู่โลกใหม่
 3. อัตราส่วนทุน/รายได้ในระยะยาว
 4. สัดส่วนทุน-แรงงานในศตวรรษที่ 21

ภาคที่ 3 : โครงสร้างของความเหลื่อมล้ำ

 1. ความเหลื่อมล้ำกับการกระจุกตัว : ลักษณะเบื้องต้น
 2. สองโลก
 3. ความเหลื่อมล้ำในแง่รายได้จากแรงงาน
 4. ความเหลื่อมล้ำในแง่กรรมสิทธิ์ทุน
 5. เมื่อความสามารถปะทะกับมรดกในระยะยาว
 6. ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งระดับโลกในศตวรรษที่ 21

ภาคที่ 4 : การจัดระเบียบทุนในศตวรรษที่ 21

 1. รัฐสวัสดิการในศตวรรษที่ 21
 2. ทบทวนภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า
 3. การเก็บภาษีทุนในระดับโลก
 4. ประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะ
 • บทสรุป

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.