จดทะเบียนรถยนต์ส่วนตัว ต้องมี”ที่จอดรถ”และ”แจ้งการเสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี” !!

ช่วงนี้หลายท่านอาจจะได้รับข้อมูลผ่านทางไลน์ โดยมีข้อความว่า “จดทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวต้องแจ้งรายได้ภาษีบุคคลธรรมดาย้อนหลัง2ปี ต้องแสดงหลักฐานมีที่จอดรถ มีผลบังคับ 23มีค. 58” วันนี้ Zcooby เลยเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบครับ

car-registration-has-car-park-and-tax-retroact-2-year-001

 

โดยเอกสารจำนวน 3 หน้าที่แนบมากับข้อความนี้ หัวข้อคือ “ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยระบุวันที่ออกคำสั่งนี้คือวันที่ 18 มีนาคม 2558 ลงลายมือชื่อโดย นายพีระพงษ์ รอดประเสริฐ โดยเนื้อหาในประกาศฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป (ข้อ ๒)

2. เจ้าของรถที่ขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนตัว จะต้องมีสถานที่จอดรถเป็นของตนเอง โดยมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตรต่อ 1 คันและมีความเหมาะสมต่อการใช้เป็นที่จอดรถจริง (ข้อ ๕ (๓) )

3. เจ้าของรถที่ขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนตัว ต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 ปี (ข้อ ๗ (๑) )

เราลองไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จากรูปด้านล่างกันนะครับ

a-111

a-222

a-333

หากประกาศนี้เป็นเรื่องจริง ต่อไปใครจะจดทะเบียนรถส่วนตัว ต้องสำแดงหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี และต้องมีที่จอดรถด้วย อาจมีเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อป้องกันการฟอกเงิน และสามารถตรวจสอบในส่วนของทรัพย์สินได้ดีขึ้นครับ

ยังไงเรื่องนี้ รอการยืนยันและการแจ้งความคืบหน้าจากทางกรมการขนส่งทางบกครับ

เพิ่มเติมครับ ประกาศดังกล่าวข้างต้นเฉพาะรถที่มีน้ำหนักเกิน 2200 กิโลกรัม นะครับ ดูตามเอกสารด้านล่างนี้นะครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.